DÍTĚ LŽE, PODVÁDÍ

Autor: PhDr. Václav Mertin

Důvodů a samozřejmě i příležitostí pro lhaní má dítě spoustu. Jak reagovat? Jde to i bez trestů...

Vychova_bez_trestu_normal

Nepravdou se dítě snaží oddálit nebo zcela vyhnout problému, který již nastal nebo který nevyhnutelně nastane. Bojí se výprasku, křiku a nadávek, výčitek, zákazů, smutku rodičů ... Někdy je jen dítě zaskočené nezvyklou situací nebo naší otázkou a bez přípravy či rozmyslu plácne první odpověď, která ho napadne a která, jak se ukáže, je zcela nesmyslná (tedy lživá). Jindy chce získat pozornost, chce vypadat důležitější v očích ostatních, možná také vzbuzuje soucit, "volá" o pomoc. Může zalhat také proto, že se chce někomu pomstít. Když nevědomky zareagujeme zcela nevhodně na prvotní vcelku nevinnou lež a tím "donutíme" dítě k dalším lžím, můžou se tyto lži zřetězit. Lež přináší dítěti výhody.

Dnes snad už nikdo nevykládá lži u dětí vrozenou nebo získanou morální zvráceností. Ve školním věku rovněž obvykle nepoužíváme vysvětlení, že dítě neodlišuje realitu od představa že má bujnou fantazii. Opatrný bych byl v tomto směru také u předškoláků. Nicméně v řadě případů tomu tak skutečně je. Na druhé straně dítě leckdy přehání, a protože ještě neumí dobře odhadnout společensky přípustnou toleranci vůči odchylkám ve vztahu k pravdě (dělají to i dospělí a ani jim se to často zcela nezdaří), tak se někdy jeho verze tolik odlišuje od věrohodné reality, že ji snadno odhalíme a posuzujeme jako lež. Dítě také může vykládat události na úrovni svých znalostí - ty mohou být pořád ještě dost malé, takže vznikne nesmyslný (lživý) výklad.

Frekvence lhaní souvisí alespoň částečně s předcházejícími zkušenostmi dítěte s jednáním rodičů a dalších dospělých. Jsou rodiče, kteří máločemu věří, vše okamžitě zpochybňují, prakticky z jakéhokoli banálního přestupku udělají dramatický problém, dítěti nadávají, vyhrožují, křičí, fakticky ho trestají. Jestliže je kolem každé skutečné i domnělé nepravdy velká aféra, dlouhé výslechy, dlouhosáhlé litanie, výrazné tresty, rodičovská uraženost, projevy zklamání, žalování babičkám, zvyšuje to paradoxně pravděpodobnost budoucího lhaní. Je to přesně proti očekávání rodičů, kteří mají pocit, že na nepravdy musí zareagovat okamžitě a razantně, s velkou ostudou, aby dítě pochopilo a plně si uvědomilo závažnost přestupku a v budoucnosti ho neopakovalo.

Z výchovných důvodů tvrdíme dítěti, že na každou lež se dříve či později přijde. To nám však může věřit pouze hodně malé nebo velmi naivní dítě. Starší už má vlastní empirické zkušenosti nebo i poznatky získané komunikací s vrstevníky a velmi dobře ví, že to není vždycky pravda. Takže pak nám takové naše tvrzení nepomáhá, ale spíše ubližuje. Dítě se na vlastní oči může přesvědčit, že na lež se mnohokrát nepřijde a co víc, uvědomí si, že lež skutečně přináší výhody a přitom velmi často vůbec nikomu a ničemu neublíží. Při časové perspektivě, ve které se pohybuje, je stále silné zaměření na přítomnost a ne na "vzdálenou" budoucnost. Proto také nemůžeme očekávat, že dítě bude hledět na dlouhodobou nevýhodnost lhaní, je spíše soustředěné na krátkodobé zisky. Problém zesiluje fakt, že mluvit pravdu se dítěti často nevyplatí. Má možnost srovnání obou situací: Když se přizná, dostane nařezáno, rodiče jsou smutní, vyčítají mu to, křičí na něj, příliš se s ním nebaví. Když však zalže, tak je vše v pořádku.

I v životě vidí kolem sebe, že ti, co zalžou, procházejí často složitými situacemi lépe než ti, co na sebe řeknou pravdu. Lhaní v sobě často obsahuje pro dítě přijatelnou míru rizika - většinou se lhát vyplatí, jen na některou lež se totiž přijde, zisky ze lhaní tak převáží ztráty, které vzniknou, když je lež odhalena. Většina dětí se ze zkušenosti poučí, a pokud mají dostatečnou příležitost cvičit, vypracují se ke lhaní, které u staršího dítěte nelze často odhalit bez přispění náhody. Podobně škola nepracuje s pravdou příliš sofistikovaně - místo, aby ji ocenila, tak ji bere jako samozřejmost. Jako kdyby učitelé zapomněli, že dítě musí pravdomluvnosti učit, mu mají napomáhat, aby ji zvnitřnilo a přijalo jako životní princip.

Z toho vyplývá jasná zásada pro rodiče i učitele: Ne lež, ale pravda se musí dítěti jednoznačně vyplatit. Má to snad znamenat, že ho budeme chválit a odměňovat, když udělalo něco špatně a přiznalo se? Je postačující, dítěti opakujeme slova "co nejvíc nesnáším, je lež"? Nikoli! Stačí, když oddělíme nevhodný skutek od osoby "pachatele", zkritizujeme čin a ne dítě. Současně okamžitě nabídneme dítěti pomocnou ruku při řešení přestupku.
Vlastně by to mělo být obráceně. Nejdřív řešíme, napravujeme, podporujeme a teprve následně vytýkáme, kritizujeme. Znáte to sami z vlastní zkušenosti, že když se podaří vyřešit problém, spadne nám kámen ze srdce a jsme s to přijmout i nepříjemnou kritiku. Ani po vhodném postupu bychom si neměli dělat iluze, že dítě v budoucnosti někdy neřekne nepravdu, protože je fakt, že pravda a správné jednání to mají v životě většinou těžké, vyžadují totiž statečnost, odvahu, úsilí, snahu, trpělivost, vytrvalost a výsledek je nejistý. Proto musí dospělí pravdu mnohem více podporovat, než je obvyklé. Pravda není samozřejmá. Než dojde ke zvnitřnění morálních zásad, je zapotřebí mnoha opakování.

Účinná pomoc rovněž spočívá v předcházení problémům. Dospělí by měli myslet za dítě, informovat je dopředu o úskalích, varovat je ("ne aby tě napadlo ... "), nedávat mu příležitost, všímat si a odhalovat nepravosti rychle v zárodku. Tímto způsobem nezabráníme všem problémům, nicméně v některých případech způsobíme, že dítě si na lež nezvyká. Když už zalže a my na jeho lež přijdeme, nepřehánějme morální rozhořčení ("Hrozně jsi mě zklamal, už ti nikdy nebudu moct věřit."), ale ani trestání. Pokud je dítě dobře vedené a pohybuje se v prostředí, kde ani dospělí příliš nelžou, tak se samo cítí dostatečně nepříjemně. Nemusíme se rovněž bát, že mírnou reakcí dáváme najevo, že nám lež nevadí, a dítě tak podporujeme, aby lhalo příště znovu. Je dobré, když sami dospělí říkají nepravdy co nejméně.

Důležité je, aby se netýkaly dítěte. Dospívající už pochopí, že některá zkreslení, nepravdy, výmluvy nejsou tolik nebezpečné a ve skutečnosti nediskvalifikují zásadu nelhat. Pro tyto účely zatím obvykle používáme k výkladu například náš vztah ke státu a finančnímu úřadu.

Zdroj:

Kniha Výchova bez trestů

Na AZ RODINA.cz zveřejněno 19.8.2013

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_predobjednavka_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05