Asekol_cervene_k_965x100px__04

MAMI, U NÁS JE ŠIKANA

Autor: kolektiv autorů

Není vaše dítě svědkem šikany? O šikaně se mluví docela hodně, většina z nás si ale myslí, že našich dětí se netýká. Možná tušíme, že šikana v zařízení, kam dítě chodí, existuje, ale máme pocit, že nám nepřísluší tento problém řešit. Je to přirozené, protože často ani nevíme, jak v takové situaci postupovat. Máme obavy, abychom nezpůsobili svému dítěti problémy nebo se "zbytečně" nezapletli do něčeho, co se nás zdánlivě netýká. Většina článků o šikaně se věnuje obětem šikany nebo agresorům. Tento text je ale určen i mnohem větší skupině - svědkům šikany a zejména jejich rodičům. Dětem a dospívajícím, kteří se ocitnou v roli přihlížejících, by totiž měla být věnována podobná pozornost, jako přímým účastníkům šikany.

Pavouk_šikana_400_normal

Moje dítě vidělo šikanu

"Dcera (5.třída) přišla domů ze školy, a řekla mi, že viděla jak spolužáci mimo třídu surově bijí jiného spolužáka, kvůli kterému údajně celá třída dostala úkol navíc. Prý se toto děje opakovaně, vždy, když mají pocit, že jim někdo způsobil problémy. Dělá to stále stejná skupina kluků. Dcera mi řekla, že se to bojí někomu ve škole říct, protože by ji kluci pak zbili také. Vím, že se ve škole již nějaká šikana řešila, dokonce s přítomností policie, ale evidentně problémy trvají. S ředitelkou školy je velmi špatná komunikace, nemám k ní moc důvěru, že situaci bude řešit citlivě. Vůbec nevím jak postupovat, abych dceři nezpůsobila nějaké problémy? Škola je na menším městě, kde se téměř všichni vzájemně znají."

Rada dětské psycholožky

Při šikaně je vždy těžké rozhodování, do čeho všeho ťuknout a na co reagovat, protože - tak jak píšete - rodiče mají často obavu, aby se všechno nezhoršilo a neobrátilo vůči dítěti.
Nicméně velmi vám doporučuji, abyste se pokusila to řešit, aby se šikana dál nešířila a nestala se pro určitou skupinu "normou".

Doporučuji vám, abyste zkusila zjistit, kdo je ve škole výchovná poradkyně a zašla za ní a prodiskutovala situaci. Zkuste se jí zeptat, zda mají ve škole vypracovaný plán, jak řešit šikanu. Zeptejte se, jaký bude postup v rámci řešení - přijde do školy pracovník z Pedagogicko-psychologické poradny a udělá besedu s danou třídou?

Bude chtít mluvit s dětmi samostatně?

Je možné do toho zapojit rodiče daných dětí?

V 5. třídě bych se domnívala, že snad u kluků ještě nebude příliš rozvinutá puberta a mělo by se s nimi dát ještě pracovat. Chtěla bych vědět, zda kluci vnímají, co špatného dělají ...

Paní učitelka ve třídě páťáků by měla vnímat, zda tam mají zdravé jádro dětí, které bude spolužáka "ochraňovat".

Rodiče spolu s psychologem by měli učit daného žáka, který je šikanován, jak se bránit, co udělat.

Phdr. Ilona Špaňhelová, www.spanhelova.cz


Praktické rady pro rodiče

Co je to vlastně šikana?

Šikana je úmyslné a opakované fyzické i psychické ubližování slabšímu jedinci (skupině) silnějším jedincem (skupinou). Musíme si uvědomit, že pokud budeme počáteční projevy šikany (např. opakované zesměšňování, nadávky, pomluvy) bagatelizovat ("to je jen klukovina") a přehlížet, bude se později jejich intenzita pravděpodobně stupňovat.
 
Mýty o šikaně

Šikany se dopouštějí hlavně chlapci - NE!

Šikany se dopouštějí i dívky, jen se častěji jedná o psychickou, hůře rozpoznatelnou šikanu.
 
Šikanují jen hloupí surovci - NE! 

Šikanovat může i velmi inteligentní dítě z tzv. "dobré rodiny", jen šikana bývá o to rafinovanější.

Kdo je týrán, může si za to sám - NE!

Žádná odlišnost není důvodem, aby mi druzí ubližovali. Toto pravidlo je třeba dětem důsledně vštěpovat!

Kdo je týrán, může si pomoci sám - NE!

Většinou se jedná o nemoc vztahů ve skupině, kterou jedinec nemůže sám napravit.

Mému dítěti se to (být agresorem, být obětí) nemůže stát - NE!

Statistiky ukazují, že postižen může být kdokoliv, stejně jako chřipkou.

Přísná kázeň to vyřeší - NE!

Naopak - tuhé systémy, ve kterých má jeden moc nad vůlí druhého často šikanu umožňují.

Dobrý učitel intuitivně zasáhne správně - NE!

Pokud učitel není odborně připravený, může pod tíhou emocí zasáhnout nevhodným způsobem.

NEZŮSTÁVEJTE PASIVNÍMI POZOROVATELI!
NEPODLÉHEJTE VÝŠE UVEDENÝM MÝTŮM A NEDOVOLTE, ABY ŠIKANA NĚKOMU PROCHÁZELA!

Jak reagovat, když se dítě se šikanou svěří
 • Jednejte rychle, ale uvážlivě
 • Odložte veškerou práci! (Není  nic důležitějšího, než tíživá situace vašeho dítěte
 • Dejte mu najevo, že jeho informace berete vážně
 • Ujistěte ho, že mu chcete pomoci a svůj slib dodržte
 • Poskytněte mu veškerou podporu
 • Zjistěte v rozhovoru s ním další podrobnosti
 • Pochvalte ho, povzbuďte, rozptylte jeho obavy z toho, že žaluje. Zdůrazněte naopak jeho sílu a odvahu svěřit se s těmito závažnými skutečnostmi
Jak poznám příznaky šikany, když se dítě nesvěří?
 • Za dítětem nepřichází domů spolužáci ani jiní kamarádi
 • Nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas
 • Jiné děti ho nezvou na návštěvu
 • Nerado chodí ráno do školy (změna je patrná zvláště u dětí, které školu dříve navštěvovaly docela rády)
 • Ráno odkládá odchod z domova, příp. na něm můžete pozorovat strach
 • Ztrácí chuť k jídlu
 • Nechodí do školy a ze školy nejkratší možnou cestou, případně střídá různé trasy, prosí o odvoz autem
 • Ze školy chodí domů hladové (agresoři mu mohou brát jídlo nebo peníze na jídlo)
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní
 • Ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně
 • Bývá doma smutné či apatické, objevují se výkyvy nálad, někdy i náznaky přemýšlení o sebevraždě
 • Odmítá svěřit se s tím, co ho trápí
 • Žádá opakovaně o peníze, případně peníze doma krade
 • Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí
 • Je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, někdy i vůči rodičům
 • Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, případně ráno zvrací
 • Své zdravotní potíže někdy očividně přehání, simuluje
 • Zdržuje se doma víc, než mělo dříve ve zvyku
Mám šikanu řešit s agresorem? (NE!)

Častou chybou rodičů je, že osloví přímo dítě označené za agresora, nebo kontaktují jeho rodiče.
Riskujete tak, že rodiče agresora označí vaše dítě za toho, kdo ve třídě provokuje a celou situaci spouští.
Agresor může poté zvolit techniku zastrašování.
Riskujete i přímé napadení ze strany agresorových rodičů.
Riskujete prudké stupňování útoků.

Uvědomte si, že za šikanu ve školním prostředí odpovídá škola a tudíž je třeba se obracet především na ni!

Na koho se ve škole obrátit

1) na třídního učitele

Pokud s ním nemáte dobrý vztah, obraťte se na: 

2) výchovného poradce, metodika školní prevence nebo jiného učitele, kterému důvěřujete

Selhává-li i tato komunikace, obraťte se na:

3) ředitele školy (je plně odpovědný za postup školy v záležitosti šikany)

Pokud i vedení školy opakovaně odmítá přijmout zodpovědnost, můžete podat stížnost na postup školy:

4) České školní inspekci, zřizovateli školy nebo Policii ČR

Domluvte si předem schůzku, zajistíte si tak dostatek času. Je vhodné, aby se schůzky zúčastnili otec i matka, protože se mohou vzájemně podpořit.

Vše si dokumentujte!

Na co si dát pozor
 • Nikdy nedávejte souhlas s přímou konfrontací vašeho dítěte a agresora
 • Nesnažte se nevyřešený problém šikany řešit na třídní schůzce (vztahy se tím zhorší, situace se může vyhrotit)
 • Máte-li obavy, že vašemu dítěte hrozí nebezpečí, poraďte se s odborníky (např. rodičovská linka 840 111 234)
Jsem rodič přihlížejícího

Role přihlížejících (ve třídě tvoří "mlčící většinu") bývá sledována nejméně. Všichni se většinou začnou věnovat ochraně oběti a potrestání agresorů. Ovšem i ti, kteří se dění účastnili jen pasivně, viděli věci, s nimiž často nesouhlasili, aniž jim dokázali zabránit. Při řešení šikany často zůstávají v pozadí. I tato skupina je však šikanou zasažena, panují v ní špatné vztahy. Její členové zažívají bezmoc, strach a obavu z toho, že by se negativní pozornost mohla obrátit i na ně. Přihížející si často vyčítají, že zlu nedokázali zabránit, zvláště v situacích, kdy obětí je jejich kamarád. Chtěli by mu pomoci, ale přesila, strach nebo pocit bezmoci je zastaví. To vše může způsobit trauma, které si pak "přihlížející" dítě může nést po celý život.
U takto zasažených dětí se mohou projevit stejné příznaky jako u obětí.
Stává se, že svědci šikany nejsou ochotni vypovídat. Mají obavu, aby nebyli nařčeni z "bonzování". Je ovšem třeba jim důrazně vysvětlit, že podat informace, které by mohli poskytnout o šikanování spolužáka, neznamená žalovat, ale pomáhat!
Jako rodiče můžete v této situaci pomoci zejména rozhovorem s dítětem a bedlivým nasloucháním všem jeho sdělením, které se týkají pocitů, jež v dané situaci zažívalo. 
Počítejte s tím, že to pro něj může být velmi obtížné.

Upraveno a zkráceno z knihy Minimalizace šikany (Kateřina Vágnerová a kolektiv)

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, www.azrodina.cz

20.1.2014


Související odkazy:

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359