KŘÍDLA A KOŘENY

www.kridla-koreny.cz

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

5_normal

Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných. Kampaň by měla též podpořit síťování organizací, které se zabývají rodinou z různých úhlů pohledu, napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem a zapojit média. Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Každý měsíc bude mít své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny, které do daného měsíce spadají.

Pro více informací navštivte:

 

www.kridla-koreny.cz

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359