Animace-eon

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OSVČ - KOLIK PLATÍ A KOLIK ČERPAJÍ?

Autor: Mgr. Oldřich Tichý VZP

V médiích se objevují názory, že živnostníci (OSVČ) parazitují na systému a využívají solidarity, kterou na svých bedrech nesou zejména zaměstnanci. Zeptali jsme se, jaká je skutečnost v oblasti zdravotního pojištění...

V roce 2013 evidovala VZP cca 300 tisíc pojištěnců, kteří byli pouze OSVČ. Tito pojištěnci zaplatili na pojistném 6,5 miliardy korun a za péči o ně VZP uhradila 3 miliardy korun. Tedy spotřebovali polovinu zaplaceného pojistného. Průměrná platba pojistného byla přes 22 tisíc Kč a průměrné náklady přes 10 tisíc Kč.

V témže roce však všech OSVČ (tedy včetně těch, kteří měli souběh se zaměstnáním, případně za ně pojistné platil také stát) evidovala VZP přes 640 tisíc. Pokud budeme posuzovat celou tuto skupinu OSVČ, pak lze konstatovat, že na zdravotní péči spotřebovali tito pojištěnci přes 10 miliard Kč, což bylo o 9 % více, než uhradili sami jako OSVČ.


Mgr. Oldřich Tichý, VZP

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz, 21.4.2015

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Banner_flexikurz