KARMA V KOUPELNĚ - KDY HROZÍ OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM (CO)

Autor: Renata Konopíková a kolektiv autorů

Ohříváte vodu plynem? Je to úsporné a praktické, nenechte se ale otrávit! Obyčejné sprchování nebo koupání se může během chvíle změnit v boj o život. Otrava oxidem uhelnatým je jednou z nejčastějších neúmyslných otrav náctiletých dětí. V ČR na ni ročně zbytečně umírá také více než 100 dospělých. Zvýšené nebezpečí hrozí zejména ve velmi teplých nebo naopak mrazivých dnech. Ale i mimo tato období je důležité znát bezpečnostní zásady a varovné znaky. Co můžeme udělat pro to, aby naše koupelny byly bezpečné? Věnujte pozornost následujícímu textu, případně nám napište svoji zkušenost.

Karma_400_normal

Je lednový večer. Za oknem mrzne až praští, tma jako v pytli, takže venku už je to spíš pro otrlé. Doma je ale příjemně teplo a zábava v plném proudu. Táta s dcerou v zápalu počítačové hry ani nestačí sledovat čas. "Už je moc hodin, měla by ses jít umýt", přeruší zábavu nepopulární věta, která přijde vždycky v tu nejmíň vhodnou dobu. 10ti letá Betka už ale ví, že nemá příliš smysl odporovat, a tak se s mírným frfláním odporoučí do koupelny v přízemí. "Ne že tam budeš dvě hodiny, víš, že šetříme vodou", zní za ní ještě z patra můj hlas. Už dávno se sice chodí sprchovat sama, ale v tomhle je na ni ještě pořád potřeba trochu dohlídnout. Kdyby ji člověk nechal, bude na sebe lít vodu klidně půl hodiny. Znamení ryby se v ní nezapře, voda je její živel. Zaregistruji ještě zvuk šumějících kapek a pak už mi myšlenky utíkají k pracovním restům, které ještě musím dneska zvládnout.

"Sakra ta holka je tam nějak strašně dlouho!" vytrhne mě náhle z práce muž a tón jeho hlasu nevěstí nic dobrého. Jako blesk mi hlavou prolétne, že v posledních dnech trochu zlobila karma, ale máme ji tak dlouho a nikdy se nic nestalo. Slyším, jak bere schody po dvou, a taky se rychle zvedám. Už nějak vím, že je zle. Na hrudník mi někdo položil betonový kvádr. "Volej rychle záchranku!" slyším jako v mrákotách, když už jsem taky v půlce schodů. Betka leží bezvládně na zemi a divně chrčí. Instinktivně otevírám okna i dveře, zvedám ji a nesu ven. Doufám, že se nadechne čerstvého vzduchu a bude dobře. Není. Totální panika. Klidný hlas na druhé straně telefonu mě naštěstí udržuje v realitě. Říká mi, co mám dělat, než záchranka dorazí. Minuty se šíleně táhnou. Stále bezvědomí.

Konečně! Balí ji do deky a nesou do záchranky. Chci s ní, ale nepustí mě. Záchranka stojí před naším domem, já těsně přilepená u auta, dlaně i čelo přitisknuté ke karoserii. Muž stojí za mnou. Nekonečný, nepopsatelný strach. Šeptám jí přes chladný plech, že jsme tady s ní. Aniž to umím, modlím se.

Z prudce otevřených dveří zní povel: "Jedeme"! Ani teď mě k ní nepustí, ale berou mě aspoň do doprovodného auta. Manžel se starší dcerou pojedou za námi. Řidič je vlídný: "Nedýchejte tak rychle, zkolabujete. Zkuste se trochu uklidnit, už jedeme. Musíte věřit, že to bude dobrý". Snažím se, ale kvádr na hrudníku pořád leží. Míjíme bránu nemocnice a zastavujeme před dětským oddělením. Vybíhám z auta a letím k nosítkům. "Mami, co se stalo?" Následují další slova a věty, které mě ujišťují, že moje holčička je v pořádku. Je jí sice špatně, ale cítím, že z nejhoršího jsme venku. Ještě nás určitě čeká náročná noc, ale já už jsem v tuhle chvíli nejšťastnější máma na světě.

Jenže taky máma se zážitkem, který bych nikomu dalšímu nepřála...

Podobné příběhy se bohužel stále dějí. Nejčastěji v období, kdy hodně mrzne nebo naopak v létě, když jsou velká horka.

V červencové tiskové zprávě pražské záchranky se např. uvádí: "Aktuální klimatické podmínky zhoršují odtah zplodin plynových spotřebičů komínem, ty se vracejí zpět do místnosti a dochází k otravám oxidem uhelnatým (CO). V posledních čtyřech dnech vyjížděly naše posádky ke dvěma případům otravy.
41letý muž z Vinohrad byl v pátek večer převezen po úspěšné resuscitaci k inhalaci kyslíku do kladenské barokomory. Do Nemocnice Na Bulovce byl v sobotu s příznaky intoxikace CO předán 11letý chlapec z Libně."

Další zpráva ZZS HMP následuje 5. srpna 2015: "Včera po 20. hodině zasahovalo pět našich posádek v ulici Vinohradská u hromadné otravy oxidem uhelnatým, který unikal do bytu z plynové karmy. Resuscitace 24letého muže, který byl v koupelně nalezen v bezvědomí a bez dechu, byla bohužel neúspěšná, pacient následkům otravy podlehl na místě. Na metabolickou jednotku vinohradské nemocnice a ARO Všeobecné fakultní byly předány s příznaky intoxikace organismu další tři ženy (2x ročník 1983 a 1985). V loňském roce evidujeme těchto intoxikací více než 60, z toho 4 osoby zemřely na místě. Letos vyjížděli záchranáři zatím ke 38 případům, 3 z nich byly smrtelné..."


Stalo se něco podobného i vám nebo někomu z vašich blízkých či známých? Napište nám na: info@azrodina.cz! Vaše zkušenosti nám pomohou při realizaci osvětové kampaně, kterou chceme zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti prevence otrav oxidem uhelnatým.


Nám se to nemůže stát

To jsme si mysleli také. "Karma" byla kdysi odborně nainstalovaná a fungovala už poměrně dlouhou dobu bez problémů. Někdy se nám sice zdálo, že se spaliny jakoby trochu vrací, ale nikdy nikomu nic nebylo a stávalo se to jen občas. Ani další varovné příznaky jsme neznali a tudíž jsme jim nevěnovali pozornost. Detektor CO jsme neměli. Dnes už nám to přijde absurdní, ale netušili jsme, jak nebezpečné to může být.

Základní charakteristika CO

Oxid uhelnatý (CO) je hořlavý a prudce jedovatý bezbarvý plyn (teplota varu činí -192°C) bez zápachu, který je hlavním produktem nedokonalého spalování materiálu s obsahem uhlíku. Je hmotností srovnatelný se vzduchem (jeho hustota je 1,25 kg/m3 oproti 1,29 kg/m3 vzduchu při 101,325 kPa a 20°C).

O co vlastně jde

Oxid uhelnatý (dále jen CO) je jedovatý plyn, který není rozpoznatelný čichem. CO se váže na hemonoglobin (červené krevní barvivo) 250 x rychleji než kyslík a vzniká karboxyhemoglobin, který zabraňuje kyslíku vázat se na červené krvinky. Tzn., že v lidském těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány mozkové buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází k nedostatečnému okysličení mozku, při vysoké koncentraci nastává smrt.

Zvláště nebezpečné jsou nedostatečně větrané malé místnosti, jako jsou například koupelny vybavené průtokovým ohřívačem vody, tzv. "karmou". Pokud se při hoření plyn dokonale nespaluje, vzniká oxid uhelnatý. Protože je mírně lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Člověk, který se například delší dobu koupe ve vaně a pak se najednou postaví, se ve větší výšce nadýchá koncentrovaného oxidu uhelnatého. Může se mu zatočit hlava a záleží pak na okolnostech, zda se mu podaří dostat se z vany včas nebo ne.

Jak často a proč k otravám oxidem uhelnatým dochází

Dle vyjádření Ing. Petra Štefla, vedoucího Technické sekce Českého plynárenského svazu, nemá nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav CO při provozu plynových spotřebičů klesající tendenci. I přesto, že technické provedení spotřebičů se stále zlepšuje.

Příčinou může být:

 • Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž je instalován spotřebič, který má jednak zásadní vliv na kvalitu spalování plynu a jednak na porušení tlakové dynamické rovnováhy systému „místnost-spotřebič", případně „přerušovač tahu-komín", a k vracení spalin přerušovačem tahu do prostoru instalace spotřebiče. Platí zde jednoduchá zásada z fyzikálního principu, tj. že objemové množství vzduchu a spalin, které bude odváděno při spalování komínem, musí být nahrazeno stejným objemovým množstvím vzduchu, který bude do prostoru instalace přiveden. Pokud není tato podmínka splněna, dojde postupně ke zmenšení až k postupnému zastavení toku spalin v kouřovodu a komíně.
 • Nedostatečné provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce. Jde o jeden z významných vlivů na provozní bezpečnost, neboť má přímý vliv na tvorbu oxidu uhelnatého ve spalinách. Je třeba si uvědomit, že plynový spotřebič kategorie B při svém provozu funguje v podstatě na principu jakéhosi vysavače, který nasává vzduch z prostoru, a to se všemi prachovými a jinými částicemi, zejména organického původu (prachové částice z praní a sušení prádla v bytě, chlupy z domácích zvířat apod.). Tyto látky za provozu spotřebiče při průchodu výměníkem se za vysokých teplot připalují na stěny výměníku a postupně tak zhoršují jeho průchodnost pro spaliny. Zhoršená průchodnost spalin výměníkem způsobuje jejich hromadění na jeho vstupu. Spaliny se tak hromadí v prostoru mezi hořákem a výměníkem a jejich přítomnost v blízkosti hořáku zabraňuje dokonalému spalování plynu. Vlivem nedostatku vzduchu dochází ve velmi krátké době k vysoké produkci oxidu uhelnatého ve spalinách, které vlivem omezené průchodnosti výměníku odchází podél krytu spotřebiče do v nitřního prostoru bytu.
 • Špatná průchodnost spalinových cest (komína). Ze zkušeností kominíků to nejčastěji způsobí proděravěná Al (hliníková) komínová vložka, a to flexibilní známá pod názvem H-400, která byla vyráběna z plechu tl. 0,3 mm a taky proděravění pevných Al vložek u kterých je tl. stěny 0,63mm. Spaliny, které mimo jiné obsahují i vodní páry vniknou mezi komínovou vložku a plášť komínového tělesa. Komínový plášť začne vlhnout a suť napadá z pravidla do sopouchu a spalinová cesta se ucpe.
 • Zpomalení odtahu spalin nebo dokonce obrácení komínového tahu vlivem nepřiznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak zimní inverze) či jiných, dále uvedených faktorů. 

Jaké okolnosti ovliňují provoz plynových spotřebičů. Co  může náhle způsobit otravu nebo dokonce úmrtí osob a zvířat spalinami?

Spotřebič v důsledku svého dlouhodobého provozu, zpravidla bez řádně prováděného servisu, obsahuje ve spalinách vysokou koncentraci jedovatého CO, která doposud nezpůsobila otravu jen proto, že celý objem spalin byl odveden komínem do volného venkovního prostoru. Pokud dojde k situaci, kdy spaliny pronikly do prostoru okolo spotřebiče, není na vině jen jedna okolnost, ale může jich být celá řada. Takových vlivů je mnoho: spuštění digestoře nad sporákem v kuchyni, zařízení vytvářející podtlak v prostoru spotřebiče (typicky větrací zařízení, centrální vysavač apod.), provoz spotřebičů na pevná paliva (krby, krbová kamna) a podobně. Může však jít také o méně očekávané důvody. Například pokud při stěhování nábytku necháte otevřené dveře k schodišti, je u spotřebiče vytvářen umělý „komínový" tah schodiště. To může být rizikové. Skutečně ze života je také případ paní, která při návštěvě poštovní doručovatelky nechala otevřené dveře a vedla asi 6-8 minutový rozhovor. V bytě se současně koupala dcera majitelky bytu a došlo k otravě opět vlivem přetahování spalin z komína, kde byl připojen plynový průtokový ohřívač vody. Zmíněné případy nemůže běžný uživatel bytu rozumně předvídat. Účinná ochrana je možná detektorem výskytu oxidu uhelnatého, který podobné situace odhalí, a nebo vybavením domácnosti moderním spotřebičem plynu, který je vybaven odpovídajícími zabezpečovacími prvky, jakými jsou:

 • Pojistka proti zpětnému toku spalin;
 • Spalinové čidlo hořákové komory;
 • Oxystop.

Další faktory, které mohou ovlivnit provoz plynového spotřebiče:

 • propojení prostor uvnitř bytu
 • velikost akumulačního prostoru
 • propojení prostor s prostory mimo byt
 • otvory do větracích šachet apod.
 • krby a krbová kamna
 • digestoře
 • ventilátory na WC a v koupelnách

Přesné statistiky chybí, dostupná čísla jsou varovná

V České republice není vedena přesná statistika otrav ze spalin plynových spotřebičů, přesto lze počet případů otravy odhadovat na zhruba 300 ročně. Jak již bylo uvedeno, hlavní příčinou je vysoká koncentrace oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách provozovaného spotřebiče. Podle informací, které má Ing. Petr Štefl k dispozici, patří situace v České republice k těm horším ve srovnání s okolními státy.

I z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR vyplývá, že samostatné statistiky otrav CO nejsou k dispozici. Dají se ale vyvodit ze sledované diagnózy Náhodná otrava jinými plyny a parami s doplňkovým kódem místa události "domov". Také zde můžeme vyčíst, že tendence počtu hospitalizovaných se sledovanou diagnózou (jejíž součástí je i otrava CO) je spíše vzrůstající.

V roce 2008 se jednalo o 84 pacientů, z toho 39 dětí a dospívajících.
V roce 2010 bylo ošetřeno 145 pacientů, z toho 50 ve věku do 18ti let.
V roce 2012 jsou čísla ještě o něco vyšší. 189 hospitalizovaných, z toho 65 nezletilých.

Ne vždy bohužel jde o příběhy se šťastným koncem.
V roce 2011 bylo s danou diagnózou v ČR evidováno úmrtí 42 pacientů, z toho 3 nezletilé děti.

V tiskové zprávě VZP z 11.8.2015 se dokonce uvádí:"Pojišťovna zaregistrovala za poslední tři roky 1 160 případů, kdy jí lékaři vykázali diagnózu „otrava oxidem uhelnatým". Podle dat, která zveřejnili lékaři z České společnosti hyperbarické a letecké medicíny, ročně 140-150 lidí na tuto otravu zemře."

Ze zkušeností lékařů

O informace z praxe jsme požádali MUDr. Danu Hechtovou, vedoucí lékařku resuscitačního oddělení pro děti, KARIM II LF UK FN Motol: "Otrava oxidem uhelnatým je jednou z velmi častých neúmyslných otrav mladých lidí, především náctiletých dětí. Vlastní otrava je způsobena vdechováním vysoké koncentrace CO, který vzniká nejčastěji nedokonalým spalováním zemního plynu v karmách nebo pevných paliv v kamnech s nedostatečným odvětráváním.

Proč teenageři? Rádi se dlouho sprchují, jsou zavření ve špatně odvětrané koupelně a okolí nemá ve zvyku je kontrolovat. Rodiče se odváží vejít až po relativně dlouhé době, kdy už je délka pobytu v koupelně podezřelá. Pokud mají koupající se napuštěnou vanu, často je otrava CO kombinovaná i s tonutím.
Záchranná služba je volána k osobě v bezvědomí, často i se zástavou oběhu, příčina bezvědomí není na první pohled jasná, protože CO je plyn bez barvy a bez zápachu, nalezený člověk leží ve vaně nebo ve sprše na zemi, často po pádu může mít i známky úrazu. Diagnostika může být nejasná a pokud je v místnosti přítomna karma nebo kamna, musíme na tuto možnost vždy myslet.

Pokud jsou na místě zásahu přítomny všechny složky IZS (integrovaného záchranného systému) tedy i hasiči, mohou změřit koncentraci CO ve vzduchu a tím uspíšit diagnózu, jinak se otrava zjistí laboratorně dle hladiny karbonyl - hemoglobinu (CO-Hb) v krvi, který na rozdíl od normálního hemoglobinu, není schopen zásobovat tkáně kyslíkem a tím dochází k jejich poškození. Tíže postižení je úměrná množství CO-Hb v krvi, čím déle je člověk vystaven působení CO, tím větší procento hemoglobinu se mění na CO.Hb. Současně je rozhodující včasné nasazení léčby - podávání čistého kyslíku ev. jeho podávání přetlakem v hyperbarické komoře - zvýšený tlak kyslíku vytěsní CO z vazby na hemglobin.

Otrava CO často způsobuje smrt, pokud se podaří postiženého zachránit (zresuscitovat), může přesto dojít k nezvratným poškozením tkání nedostatkem kyslíku, především mozkových buněk a člověk může přežít s různě významným postižením, především s různě těžkou dlouhodobou poruchou vědomí."

Mohou se otrávit i další lidé

"Nebezpečí špatně odvětrávaných místností a špatně těsnících komínových systémů se významně podceňuje a stává se, že umírají nebo jsou postiženy celé rodiny, nacházející se v takto škodlivém prostředí." uzavírá MUDr. Hechtová.

Informace potvrzuje i MUDr. Ivan Peychl, primář pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce: "V diagnostice to není vždy snadné, informovanost pořád není dostatečná. Stává se nám i to, že je v nemocnici postupně hospitalizováno několik členů rodiny, než někomu dojde, že zdrojem potíží je špatně seřízený nebo nedostatečně odvětraný plynový ohřívač vody."

Přímo na místě se s problémem potýkají hasiči. Ti jsou dle slov Jana Kadečky, směnového chemika HZS hl.m.Prahy, většinou přivoláni záchrannou službou. "Koncentrace je někdy tak vysoká, že stačí tři nádechy a člověk zkolabuje. Problém se pak často může týkat i sousedních bytů."

Nejdůležitější kroky pro vaše bezpečí

Jak uvádí František Súdek ze Zemského společenstva mistrů kominických z.s., příčinou nedokonalého spalování bývá nejčastěji malé množství přiváděného vzduchu ke spotřebiči, nebo naopak velké množství přiváděného vzduchu a taky špatné seřízení spotřebiče.

Co je tedy důležité:

 • Správný výběr, údržba a instalace spotřebiče. Při výběru průtokového ohřívače nesmí uživatel opomenout fakt, že se jedná o plynové zařízení, a při nepravidelných servisních prohlídkách může být ohrožena bezpečnost jeho používání. Důvodem může být nedostatečné zajištění větrání a přívodu spalovacího vzduchu pro příslušné plynové zařízení. Uživatelé zateplují své objekty a součástí zateplení bývá obvykle i výměna oken. Původní netěsná okna jsou nahrazována plastovými s výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a těsností. V důsledku nedostatečného přívodu spalovacího vzduchu dochází k nedokonalému spalování, vzniku škodlivých zplodin, které zanášejí výměník, a může dojít až k otravě oxidem uhelnatým.
  Jak situaci v takových objektech řešit? Jednou z možností, relativně nenáročnou na investici, je využít průtokový ohřívač Junkers HydroCompact WTD 12/15 AM E v provedení „Turbo". Tento průtokový ohřívač je nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti instalace - přívod vzduchu i odvod spalin může být standardně proveden koaxiálním koncentrickým potrubím o průměru 60/100 mm až do vzdálenosti 10 m vodorovně skrz obvodovou stěnu nebo až do výšky 12 metrů svisle nad střechu objektu.
  Moderní plynové spotřebiče jsou také vybaveny odpovídajícími zabezpečovacími prvky (pojistka proti zpětnému toku spalin, spalinové čidlo hořákové komory, oxystop). Instalaci si nechte vždy provést odborníkem.
 • Dostatečný přívod vzduchu. Ten se dimenzuje podle typu a výkonu spotřebiče s ohledem na další zařízení v bytě, která mohou vytvářet nebezpečný podtlak. Přívod vzduchu má být dle TPG 70401 zajištěn z venkovního prostředí. Současný trend omezování tepelných ztrát u obytných budov vede k tomu, že uživatelé bytů utěsní okna a dveře svého obydlí takovým způsobem, že se nedostává vzduchu pro spalování v plynovém spotřebiči. Jak již bylo uvedeno výše, majitel nemovitosti by si tedy např. měl být vědom, že po výměně původních oken za plastová se sníží přiváděné množství spalovacího vzduchu.
 • Pozor na moderní digestoře, ventilátory, centrální vysavače, krbová kamna, ale i otevřené dveře! Pokud je v rodinném domě, (bytové jednotce) umístněn spotřebič na plynná paliva s atmosférickým hořákem (provedení „B"), nesmí být instalována zařízení, která mohou způsobit podtlak v interiéru např.: moderní digestoř- odvede za 1hod. 250-600 m3 vzduchu, dále by neměla být instalována zařízení jako ventilátor na WC nebo v koupelně, centrální vysavač. Digestoř lze instalovat recirkulační. V bytové jednotce, v rodinném domě, kde je instalován spotřebič v provedení „B" nelze osadit krbová kamna, nebo krbovou vložku. Jak již bylo zmíněno, problém mohou způsobit i otevřené dveře.
 • Detektor oxidu uhelnatého může být spolehlivou ochranou zdraví a životů. Samozřejmě pokud je kvalitní a správně funkční. Nejlepší je varianta s displejem a pamětí, kde se po zmáčknutí tlačítka zobrazí nejvyšší naměřená hodnota CO. Všímejte si také nabízené záruky. Výrobky renomovaných firem nabízejí až šestiletou záruku a životnost až 7 let. Takový si můžete koupit např. na: http://www.ekobonus.cz/
 • Zvýšená pozornost v horku a mrazu - kominická praxe potvrzuje, že zvýšený počet otrav CO je zaznamenán převážně v letním období, kdy nelze dosáhnout vyšší teplotu v komínovém průduchu, než je teplota venkovní. Tah komína je závislý na rozdílu teplot uvnitř komínového průduchu a na teplotě venkovní (teplota v komínovém průduchu musí být vždy vyšší, než je teplota venkovní). Mrazivé zimní počasí také riziko násobí, protože ze špatně odvedeného kouřovodu se spaliny mohou inverzí částečně vracet zpět do bytu.
 • Pokud je to jen trochu možné, tak se zvlášť při extrémních venkovních telotách nesprchujte a nekoupejte, když jste doma sami. V žádném případě se nezamykejte v koupelně! 
 • Znalost varovných signálů - mezi příznaky špatného spalování při kterém se vytváří nebezpečné množství CO ve spalinách patří:
 • žlutý plamen (u starších spotřebičů, kde je viditelný)
 • stopy znečistění v důsledku úniku spalin do interiéru
 • orosení studených ploch (např. zrcadel) krátce po zapnutí spotřebiče
 • kyselý zápach (ne vždy je patrný)
 • vlhkost prostředí
 • nevolnost, bolest hlavy apod.

Pokud taková situace nastane, odstavte ihned spotřebič z provozu, začněte intenzivně větrat a neprodleně kontaktujte servisního technika

 • Pravidelné kontroly. Každý občan ČR má právo si zajistit kontrolu spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb. u příslušného kominického podniku. (Vyjde přibližně na 450 - 1 000,- Kč). Kontrola spalinových cest je samostatným technickým výkonem, který se neslučuje do jediného výkonu s čistěním spalinových cest podle technických pravidel TPK K 03-01 Čistění spalinových cest. Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb., se provádí: kontrola spalinové cesty pro plynové spotřebiče samostatně 1 x ročně, čistění spalinové cesty se provádí pro plynové spotřebiče samostatně 1 x ročně, výběr pevných znečisťujících částí a kondenzátů 1 x ročně. Dále je nutná kontrola plynového zařízení 1x ročně, při které je vyčištěn výměník spotřebiče na plynná paliva skrze který prochází spaliny do spalinové cesty.

Co dělat, když už je zle (první pomoc při otravě CO)

Otrava probíhá velmi rychle. Mezi její příznaky patří zčervenání kůže, bolesti hlavy, závratě, zvracení, poruchy zraku a dechu, bezvědomí.

První pomoc spočívá v rychlém přísunu čerstvého vzduchu - otevřete okna a důkladně větrejte - pozor na riziko otravy zachránce. Postiženého vyneste z uzavřeného prostoru na vzduch a okamžitě zavolejte tísňovou linku 155, kde vám dispečerka poradí další postup.

Lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku.

Lepší variantou je ale určitě nepodceňovat uvedená bezpečnostní opatření. Obecně platí, že každý kdo provozuje plynový spotřebič jej musí udržovat v takovém stavu, aby se tento nestal příčinou ohrožení života, zdraví a majetku osob, a v případě zjištění závady musí tuto odstranit bez zbytečného odkladu.

Otravám dokážou zabránit především kvalitní plynové spotřebiče vybavené zabezpečovacími prvky, pravidelné odborné kontroly plynových spotřebičů a komínů (spalinových cest) a také instalace čidla, které odhalí zvýšené množství oxidu uhelnatého v bytě.


Pokud už jste se s problémem setkali (nebo vám nějaké informace v tomto článku chybí) napište nám na: info@azrodina.cz

Děkujeme, vaše zkušenosti mohou pomoct zabránit dalším případům.


Děkujeme moc za spolupráci také všem, kteří nás v realizaci a šíření tohoto článku podpořili:

E.ON Česká republika, s.r.o.

Bosch Termotechnika s.r.o. 

Český plynárenský svaz 

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

HZS hl.m. Prahy

ZEMSKÉ SPOLEČENSTVO MISTRŮ KOMINICKÝCH. z.s.

MUDr. Dana Hechtová, vedoucí lékařka resuscitačního oddělení pro děti, KARIM II LF UK FN Motol

MUDr. Ivan Peychl, primář pediatrického oddělení Nemocnice Na Bulovce

MUDr. Michal Hájek, předseda ČSHLM ČLS JEP, primář Centra hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava

Městské a obecní úřady:

http://www.spindleruvmlyn.org/www.ceskaskalice.czwww.obecmokre.czhttp://www.cermna-n-orl.cz/http://www.laznekynzvart.cz/http://www.mestohabartov.cz/http://www.novemestonm.cz/;

 http://www.skalice.info/http://www.sveti.cz/http://www.svitavy.cz/http://www.obec-nedvezi.cz/http://www.mu-bridlicna.cz/http://www.brzice.cz/http://www.skalice.info/http://www.trpik.cz/http://obeckorouhev.cz/;

http://www.kladrubynadlabem.cz/ a mnoho jiných

Dále:

www.aperio.cz

http://www.mednews.czhttp://www.pharmnews.cz/

Testado.cz (článek o průtokových ohřívačích)

 

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 6.8.2015. aktualizováno 8.1.2020

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
13277911_900772206699109_708959030_n

Štědrý večer „dětí ulice“

26 let se Projekt Šance snaží pomáhat „dětem ulice“ – jsou to mladí lidé, kteří po ukončení pobytu v dětském domově nebo po rozvratu vztahu jejich rodičů skončili v Praze úplně sami, na ulici. Na úplném počátku jim zakladatel Projektu Šance László Sümegh začal pomáhat tak, že jim s igelitkou v ruce roznášel základní věci pro přežití a také empaticky naslouchal jejich drsným životním příběhům… Založit sdružení Projekt Šance a další jeho centra pro tyto zanedbané a zapomenuté lidi už byly jen logické kroky, jak se jim ještě více přiblížit a účinně pomáhat. Vánoce, a Štědrý večer speciálně, bývají každoročně tím nejtěžším a nejsmutnějším časem, kdy nejvíc bolí rány na duši, které „děti ulice“ musí nést. Projekt Šance se jim snaží rodinu nahradit.

Jak se starat o peřiny?

Postel by měla představovat čisté a komfortní místo, kam se všichni na konci dne rádi vracíme. Svůj podíl na tom má bezesporu i přikrývka, protože ta je základem kvalitního spánku. V tomto článku se dozvíte, čím se řídit při výběru peřin a jak o ně pečovat, aby vám vydržely co nejdéle.

Vysloužilé mobilní telefony zaměstnanců společnosti Canon posloužily dobré věci díky projektu Remobil

Zaměstnanci společnosti Canon nezapomínají na druhé ani v době koronaviru a již po několikáté ukázali, jak je možné společnými silami přispět na charitativní účely a zároveň chránit přírodu. Společnost Canon darovala celkem 37 vysloužilých mobilních telefonů na projekt Remobil, jehož hlavním partnerem je kolektivní systém ASEKOL.

Ocenění Aktivní kraj a Aktivní obec zná své vítěze

Již od svého vzniku v roce 2005 spolupracuje neziskově hospodařící společnost ASEKOL v rámci zpětného odběru elektrozařízení velmi intenzivně s obcemi, městy a jednotlivými kraji. Ty nejaktivnější z nich se letos opět rozhodla ocenit, neboť právě spolupráce s územní samosprávou je pro zajištění zpětného odběru klíčová. Vyhlášení ocenění proběhlo během společenského galavečera, který se konal 26. listopadu v Žižkovském divadle Járy Cimrmana pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, Asociace krajů ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Svazu měst a obcí ČR.

Obce ze Zlínského kraje získaly odměny za sběr starého elektra

Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny a finanční odměny v rámci třináctého ročníku tradiční soutěže ve třídění odpadů „O keramickou popelnici“.

Za staré mobily vybavení pro stacionář

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil nadále pomáhá nejen k ekologické likvidaci vysloužilých mobilních telefonů, ale i organizacím, které se jí účastní. Přerovská obecně prospěšná společnost Jsme tady díky odevzdání více než tisícovky starých mobilů získala příspěvek ve výši 15 000 korun na nové vybavení pro svůj stacionář.

Rychlá půjčka potěší nejen mladé rodiny, složenky už nebudou problém

Někdy se výplata zpozdí nebo přijdou nečekané výdaje, ale s nebankovním úvěrem nejde o problém.

ASEKOL láká na červenou

Neziskově hospodařící společnost ASEKOL, která v České republice zajišťuje zpětný odběr elektroodpadu pomocí sítě stacionárních kontejnerů červené barvy, spustila v únoru letošního roku osvětovou kampaň.

Díky slevovému serveru Abkupóny.cz můžete výrazně ušetřit

Také vám přijde, že se v poslední době všechno kolem nás rapidním tempem zdražuje? Ať už se jedná o nábytek, oblečení, kosmetiku, jídlo nebo cokoliv jiného, určitě už většina z vás zaznamenala, že ceny oproti předešlým rokům výrazně vzrostly. Pro mnoho z nás se pak běžné nákupy stávají skutečně náročným úkonem, který dokáže v rodinném rozpočtu nadělat skutečnou paseku. Existují však způsoby, jak můžete při nákupech ušetřit, stačí se k věci postavit poněkud chytřeji.

Ocenění AKTIVNÍ KRAJ zná své vítěze

K výročí desetileté spolupráce s kraji se kolektivní systém ASEKOL rozhodl ocenit uplynulou spolupráci a vyhodnotit nejaktivnější kraje v oblasti zpětného odběru elektrozařízení v soutěži AKTIVNÍ KRAJ 2008–2018. Vyhlášení proběhlo během galavečera, který se konal 4. prosince 2018 v pražském Studiu Ypsilon pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR. Kromě oceněných krajů byl vyhlášen i absolutní vítěz letošního ročníku AKTIVNÍ OBEC, kterým se stala obec Ždírec nad Doubravou.

Jičínští v rámci akce Věnuj mobil nasbírali 106 telefonů

Během letních prázdnin probíhal ve městě Jičíně sběr starých mobilních telefonů s myšlenkou podpořit tím místní charitativní organizaci. A výsledek akce Věnuj mobil je skvělý, podařilo se shromáždit 106 telefonů. Což znamená, že vyhlašovatel akce, kolektivní systém Asekol, Jičínu daroval nový chytrý telefon. A Jičín jej prostřednictvím starosty JUDr. Jana Malého předal Bc. Jitce Králové, ředitelce stacionáře Apropo Jičín, aby posloužil jeho klientům.

Lidstvo letos vyprodukuje 50 milionů tun elektroodpadu. Podpořit recyklaci má i Mezinárodní den elektroodpadu.

Praha, 10. října 2018 - Mezinárodní sdružení kolektivních systémů pro sběr a recyklaci elektronického a elektrického odpadu WEEE Forum vyhlásilo 13. říjen Mezinárodním dnem elektroodpadu. K výzvě se přidalo 20 zemí včetně České republiky. Hlavní myšlenkou je podpora recyklace a osvěta mezi širokou veřejností.

Liga odpadů zná vítěze

Karlovarský kraj na zámku v Sokolově vyhlásil začátkem června výsledky soutěže obcí ve sběru drobného elektra s názvem EZ – Liga za rok 2017. Do soutěže byly zahrnuty všechny obce, které měly uzavřenou smlouvu s neziskově hospodařící společností ASEKOL.

Moravskoslezský kraj vytřídil téměř 2 000 tun elektroodpadu

Nejlepší města a obce Moravskoslezského kraje byly oceněny za třídění elektroodpadu. V soutěži O keramické sluchátko, kterou pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, je hodnocena výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Vítězství v kategorii do 1500 obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí, v kategorii obcí s rozšířenou působností, obhájili své vítězství již popáté.

Červené kontejnery v Pardubickém kraji nejlépe plní obec Býšť

Pardubický kraj spolu s kolektivním systémem ASEKOL vyhlásil soutěže ve sběru vysloužilého elektrozařízení. Cena Pardubického kraje a kolektivního systému ASEKOL je udělována za nejvyšší dosaženou výtěžnost sběru drobného elektra, například malých domácích spotřebičů, spotřební elektrotechniky, lékařských přístrojů či hraček.

Obce Královéhradeckého kraje získaly ocenění za sběr elektroodpadu

V rámci 12. ročníku soutěže Čistá obec ocenil ASEKOL v Královéhradeckého kraji obce za sběr vysloužilého elektrozařízení.

Zlínský kraj boduje ve třídění drobného elektroodpadu

Nejlepší města a obce ve Zlínském kraji získaly ceny a finanční odměny v rámci dvanáctého ročníku tradiční soutěže ve třídění odpadů O keramickou popelnici. Certifikáty a šeky předaly vítězům v kategoriích třídění vysloužilých elektrozařízení za účasti radní pro životní prostředí a zemědělství Zlínského kraje, paní Margity Balaštíkové (ANO), a zástupci společnosti ASEKOL Michal Mazal, provozní ředitel, a Daniel Hladilín, regionální manažer pro Zlínský kraj.

Jak si vybrat půjčku - na co se zaměřit a na co si dát pozor?

Poslední průzkumy jasně ukazují, že bez půjčky se dnes neobejde stále více rodin. Nemusí být tedy nic divného, že i ta vaše ji bude potřebovat. Jelikož její výběr nemusí být jednoduchý, podíváme se společně na to, na co se při volbě půjčky zaměřit, stejně jako na to, na co si dát pozor. Díky tomu je vysoká šance, že vyberete správně.

Kolektivní systémy Asekol a Retela spojují své síly

Podpisem smlouvy o prodeji 100% podílu ve společnosti RETELA, s.r.o. mezi Elektrotechnickou asociací České republiky (ElA) a společností ASEKOL a.s. byl dne 27.4.2018 úspěšně završen proces výběru nejvhodnějšího kandidáta ze zájemců o převzetí všech činností a povinností souvisejících s provozováním kolektivního systému RETELA. EIA byla vlastníkem společnosti RETELA od jejího založení v roce 2005.

Na jarní úklid systematicky a ekologicky

S příchodem jara dochází nejen k obměně šatníku, ale nastává ten správný čas pro velký úklid domácnosti. Mezi nejméně oblíbené aktivity přitom patří vytřídění starých a nepotřebných věcí, které se v domácnosti za ta léta nahromadily. Starého oblečení se můžete zbavit tak, že ho darujete svým známým, prodáte na internetu nebo věnujete na charitu. Taktéž snadné to je se starými časopisy, dokumenty nebo novinami – patří do kontejneru na papír. Jak se ale vypořádat se starými elektrospotřebiči, které buď již dávno nefungují anebo jste je před časem vyměnili za nové?

MAYA THE BEE NIGHT LIGHT 3AA Noční průvodce klidným usínáním pro děti

Novinka v podání nočního světélka s motivem včelky Máji je ideální řešením pro děti, které trápí bezesné noci.

Vyvážené rodinné finance? Nemusejí zůstávat jen v říši snů!

Máte rodinu, spoustu pravidelných i nepravidelných výdajů, mnoho potřeb, ale jen dvě, případně pouze jednu výplatu. Několik dní před výplatou už se díváte na nulové konto na účtu a také u vás občas zakotví půjčka před výplatou, protože věci se zásadně kazí v době, kdy peníze zrovna došly. A už vás tento kolotoč od nuly k nule nebaví? Tak se pojďme podívat, co se s tím dá udělat!

Za loňský rok Češi odevzdali více než 19 tisíc tun vysloužilých elektrozařízení

V roce 2017, téměř shodně jako v předloňském roce, bylo společností ASEKOL v České republice zpětně odebráno 19 185 tun vysloužilých elektrozařízení. Ve středních Čechách bylo vysbíráno nejvíce v celkovém objemu, přepočtem na jednoho obyvatele však vítězí Pardubický kraj.

Naučíme Vás spát...

Společnost ProSpánek SE nabízí kvalitní matrace, postele, rošty, polštáře, lůžkoviny a další sortiment pro zdravý a příjemný spánek každého svého klienta. I v dnešní moderní a uspěchané době zůstává postel místem, kde člověk stráví až 24 let života. Proto je výběr matrace a dalších produktů v ložnici velmi důležitý a neměli bychom jej zanedbávat. ProSpánek navíc nabízí vstřícné a profesionální poradenství přímo na prodejnách, které můžeme naleznout po celé České republice. Jejich motto je jednoduché Naučíme Vás spát... a to si také kladou za svůj cíl.

Varta Safety Power Bank 2 600mAh - Powerbanka s poplachem pro ženy!

Nový mobilní zdroj Varta nejen, že nabije většinu telefonů na 80 % (iPhone 5S na 100 %), ať jste už kdekoli, ale nabízí i další funkce. Hlavní je bezesporu integrovaný alarm.

5 znamení, že potřebujete novou lednici

Lednice patří mezi nejvíce vytížené spotřebiče v každé domácnosti. Je proto důležité, aby plnila svou funkci na sto procent, měla ideální spotřebu energie a zároveň udržovala potraviny zdravé a plné vitamínů. Vývoj jde v oblasti spotřebičů rychle dopředu a nové technologie tak výrazně zlepšují funkce starších typů lednic. Jak však poznat, že vaši lednici je třeba bez váhání vyměnit?

5 ZPŮSOBŮ, JAK Z OBYČEJNÝCH PLASTOVÝCH OKEN UDĚLAT OKNA BEZPEČNOSTNÍ

Především v přízemí bývají okna jednou z častých cest, jak se zloděj snaží dostat do bytu či do domu. Za pomoci různých vychytávek je přitom možné výrazně zlepšit zabezpečení oken, a to bez stavebních úprav či výměny oken. Seznamte se s pěti způsoby, jak zlepšit bezpečnost svého bydlení!

JAKÉ JSOU TRENDY KUCHYNĚ?

Přemýšlíte nad rekonstrukcí kuchyně a hledáte ten pravý styl, který rozzáří váš interiér a bude také příjemný, praktický a elegantní? Inspirujte se v našem článku, kde vám přinášíme čtyři tipy na barevné a stylové ladění vaší kuchyně. Samotný výběr kuchyně pak bude hračka.

Lidé a jejich staré telefony prostřednictvím neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI opět pomáhají a plní přání dětem z Dětského domova Nechanice

OC Park Hostivař a MOBILOMAT společnosti ASEKOL mají za sebou další dva měsíce spolupráce od prvního předání šeku a opět si mohou gratulovat. Díky lidem, kteří v průběhu dvou měsíců vhazovali své staré mobilní telefony do MOBILOMATu, se splní přání dalším dětem, které si to opravdu zaslouží. Děti z Dětského domova Nechanice byly zařazeny v projektu neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI „Přála(a) bych si…“ a nyní se splní jejich dětské přání jet na letní dětský tábor. Předání šeku v hodnotě deset tisíc korun bude slavnostně předán 10. července 2016 při příležitosti premiéry filmu Doba ledová 5. Za získaných deset tisíc korun si Kristýnka 15 let, Miluška 10 let a Roman 9 let užijí spoustu legrace, zábavy a poznání na dětském táboře. Šek v hodnotě deset tisíc korun si přijede do OC Park Hostivař přebrat zástupce neziskové organizace DEJME DĚTEM ŠANCI a koordinátorka projektu „Přála(a) bych si…“.

Varta Powerpack 2 600 - stylová energie na cesty

Funkce mobilních telefonů přibývají, ale výdrž baterie nikoli.

TRÁPÍ VÁS PŘÍLIŠ SUCHÝ VZDUCH NEBO RESPIRAČNÍ CHOROBY?

Trápí vás příliš suchý vzduch nebo máte potíže s respiračními chorobami? Pomohou vám profesionální zvlhčovače a inhalátory. Trh je plný nabídek inhalátorů, ale zdravotní technika by měla být vždy nakupována u odborníků, nejlépe přímo u dovozce či přímého distributora. Mezi nejvýznamnější importéry v ČR patří plzeňská společnost KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o., jejíž kompletní nabídku naleznete v e-shopu www.szo.cz.

Kurz thajské kuchyně

Kurz thajské kuchyně pro mě byl krokem do neznáma. Lákalo mě zkusit něco nového, ale thajskou kuchyni jsem nikdy nevařila, vlastně ani neochutnala a jediné, co jsem o ní věděla bylo, že je pikantní.

JAK UKLIDIT ŠETRNĚ A ÚČINNĚ

Přes zimu trávíme doma nejvíce času. Pravidelný úklid je zejména v této době důležitý, aby v našich domovech vládla harmonie a my se zde cítili dobře. A stejně jako stále více dbáme na kvalitu své stravy, měli bychom také vědět, jaké látky pouštíme do našich domovů spolu s čisticími prostředky. Přinášíme vám proto několik tipů na šetrný úklid za použití běžných kuchyňských surovin i moderních ekologických výrobků.

Varta Indestructible 2000 Powerpack - Odolný zdroj energie nejen pro mobilní telefon

Energetické nároky dnešních zařízení není snadné pokrýt. Ať už mobilní telefony, GPS navigace nebo tablety dnes nabízí stále více funkcí, ale kapacita baterií bohužel zůstává stejná. Dříve či později každý majitel chytrého zařízení narazí na problém, kdy se stav baterie blíží 0 % a el. zásuvka není po ruce. Tento problém má ale jednoduché řešení v podobě mobilního zdroje Varta Indestructible, který přináší možnost dobíjení kdekoli pro váš mobilní telefon, navigaci nebo např. tablet.

Vyškolené chůvy mohou pomoci zaměstnaným rodičům

Rodiče z Prahy 6, kteří nastupují po rodičovské dovolené zpátky do práce, začínají podnikat a mají doma malé děti, nebo uvažují o pomoci s hlídáním a programem pro své děti, se od konce října mohou obrátit na vyškolené profesionální chůvy, které získaly rekvalifikační kurs a složily zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do začátku školní docházky. Odborné vzdělání mají díky účasti v projektu „Práce v Praze je i po padesátce", který realizovala nezisková organizace Prostor pro rodinu, o. s. díky finanční podpoře v Operačním programu Praha - Adaptabilita.

Rezidence V Parku – bydlení pro všechny, kteří chtějí žít bez kompromisů

Stáří bývá bráno jako ta méně aktivní část lidského života. Přesto právě i ona může být spojena s příjemnými věcmi, naplněným životem a hezkými zážitky. Je jen potřeba vytvořit si pro sebe nebo své blízké ideální podmínky, aktuálně k probíhajícím změnám v životě tak, abychom si tento takzvaný podzim života užili stejně jako předchozí etapy. Právě možnost strávit stáří v krásném a kompletně uzpůsobeném prostředí nabízí nově otevřený komplex bytových apartmánů Rezidence V Parku v Dobříši. Rezidence připravila pro veřejnost Den otevřených dveří, který se koná 22. října od 12:30, kde se zájemci seznámí s prostory, personálem a fungováním tohoto resortu. Rezidence V Parku umožní klientům žít samostatným životem, přičemž je vždy respektováno přání a soukromí každého.

Díky recyklaci elektrospotřebičů Češi ušetřili elektřinu na dalších 6 hokejových mistrovství světa

Recyklací elektrozařízení občané České republiky v loňském roce ušetřili 219 tisíc MWh elektrické energie, tedy množství, které zimní stadion spotřebuje během šesti mistrovství světa. Loni Češi vytřídili 11 396 tun vysloužilých televizorů a PC monitorů a 5 583 tun drobných elektrozařízení, zlepšili se tak o více než 8 % oproti roku 2013. Nejnovější přepočty úspor vyplývají z environmentálního vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL, která se již deset let zabývá zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

Projekt Koruna za kilo startuje

Se začátkem března startuje projekt KORUNA ZA KILO – společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé od 1. března až do konce roku 2015 vhodí do červených kontejnerů, obdrží nadační fond Rovná šance, který spadá pod NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Jak poskládat dárkový balíček pro mazlíčka co nejlevněji?

Blíží se Vánoce a tak většina lidí nakupuje dárky. Mnoho chovatelů nezapomíná ani na svoje čtyřnohé miláčky a pořizuje jim dárkové balíčky. V e-shopu www.pytelgranuli.cz můžete vybírat ze širokého sortimentu pochoutek a hraček pro psy. Každému mazlíčkovi sice chutná něco jiného, většinou ale dárkové balíčky pro psy obsahují:

Skvrny jsou bez šance! Novinka: Bupi BABY mýdlo na skvrny a na praní

Nekonečný souboj se skvrnami od jídla, trávy a jiných podobných nehod má konečně svého vítěze. Maminky se mohou nyní spolehnout na novinku Bupi BABY mýdlo na skvrny a na praní, které odstraní i ty nehorší skvrny z dětského ale i rodičovského oblečení. Účinný a levný pomocník přichází na český trh právě nyní.

Pražané vytvořili rekord ve sběru starých počítačů. Za pět dní vytřídili více než 11 tun starých počítačů.

Celkem 1 291 starých počítačů odevzdali Pražané ve sběrové soutěži Praha plná počítačů. Obyvatelé hlavního města tak podpořili dobrou věc, zbavili se nepoužívaných počítačů a ještě pomohli své městské části vyhrát věcné ceny pro vybrané nemocnice a dětské domovy. Standardně se na sběrných dvorech vytřídí během 5 dnů okolo 80 počítačů, díky tomuto projektu se ale podařilo tento počet více než patnáctkrát zvýšit. Soutěž probíhala od 1. do 5. dubna a pořádala ji nezisková organizace ASEKOL ve spolupráci s Hlavním městem Prahou.

MATRACE ZA DOBROU CENU

Pokud chcete opravdu kvalitní matraci, příliš se nevyplatí na ní šetřit. To ostatně platí téměř o každém zboží. Na druhou stranu určitě není pravda, že se při nákupu dobré matrace ušetřit nedá. Přečtěte si tipy, jak koupit dobrou matraci výhodně .

HLEDÁTE HEZKÉ POVLEČENÍ ZA ROZUMNOU CENU?

Podívejte se na nabídku ložního povlečení v internetovém obchodě www.domacipohoda.cz. Většina zboží je zde skladem a nabídka povlečení opravdu pestrá.

FOND ASEKOL OPĚT ROZDĚLÍ DVA MILIONY NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DOTACI MOHOU ZÍSKAT PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA RECYKLACI A SBĚR ELEKTRA. Nezisková organizace ASEKOL vyhlásila již sedmý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL. I letos v něm mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů požádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektrozařízení, a to do 31. března 2014. Rozdělovat se budou dotace v celkové hodnotě 2 milionů korun. Od roku 2008 Fond ASEKOL podpořil téměř 250 projektů, mezi něž rozdal skoro 15 milionů korun.

Hl. m. Praha vyhlašuje soutěž ve sběru starých počítačů a notebooků

Občané i právnické subjekty mohou podpořit svou městskou část v ekologické soutěži. Počítač nebo notebook má dnes doma snad každý, leckdo skladuje i ty staré. Nezisková organizace ASEKOL proto ve spolupráci s hl. m. Prahou uspořádá sběrovou soutěž starých počítačů pro všech 57 městských částí s názvem Praha plná počítačů.

S úctou k přírodě i svému zdraví: Ekologické praní a čištění

Ti, kterým záleží nejen na svém zdraví a zdraví své rodiny, ale také na ochraně životního prostředí, již vědí, že praním svého prádla a čištěním své domácnosti nemusí zamořovat vody ve svém okolí. Podle hesla, že méně znamená více, perou a čistí podle skutečných potřeb domácnosti, nikoliv podle návodů univerzálních prostředků jejich zpravidla ještě univerzálnějších producentů. Nikdo Vám ve třetím tisíciletí nezačne tvrdit, že nejlepší by bylo vrátit se k valše a neckám, stačí jen porozhlédnout se po ekologicky šetrných alternativách, které jsou přátelské nejen k přírodě a Vašemu zdraví, ale také k Vašemu prádlu, Vaší domácnosti a v nemnoha případech také k Vaší peněžence.

Věnuj mobil, pomůžeš přírodě i dětem

Mobilní telefony patří co do počtu mezi nejrychleji rostoucí předměty běžné spotřeby na světě. Většina z nás má doma nepoužívaný nebo nefunkční mobilní telefon, který leží někde v šuplíku, ale správně by měl být odevzdán k recyklaci. Proto ASEKOL spustil projekt Věnuj mobil, jehož cílem je upozornit na zbytečné plýtvání nerostným bohatstvím a současně informovat o možnostech opětovného využití mobilních telefonů. Nepoužívané funkční mobily navíc pomohou dětem z dětských domovů.

Vysloužilé elektrospotřebiče do popelnice nepatří

Třídíte doma odpad? Můžete k tazateli přistoupit blíže, se vztyčenou hlavou se mu podívat do očí a říct: Že váháš? Mnoho z vás si to může dovolit. Jak rychle se však poženete vstříc otázce: Co děláte s vysloužilými elektrospotřebiči?

Asekol_cervene_k_200x600px__03
Tajná květina, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359
Asekol_cervene_k_468x60px__05