Asekol_cervene_k_965x100px__04

DÍTĚ SE BOJÍ UČITELKY

Autor: odpověď - Kateřina Schmidová a Hana Vaníčková, Rodičovská linka

DOTAZ Z PORADNY - Prosím Vás o radu, protože já si rady bohužel už nevím a nerada bych udělala chybu. Dcera chodí do druhé třídy prvního stupně ZŠ. Problémy s její třídní učitelkou začaly už v 1.třídě, kdy mi dcera začala nosit horší známky, často mne prosila, abych ji do školy neposílala a její bolesti břicha (začaly již dřív, když byla svědkem napříjemných událostí při rozvodu) se začaly objevovat stále častěji. Myslela jsem, že ji možná šikanuje spolužák a vyptávala se jí, co se ve škole děje, proč tam tolik nechce chodit? Prý se ale nebojí žádného dítěte, ale paní učitelky. Prý na ni moc křičí i kvůli maličkostem.

Jednou mi dokonce přišla domů s tím, že jí učitelka řekla, že: "ji nemá ráda, že jsme divná rodina"! S paní učitelkou jsem si domluvila schůzku, které byla přítomna ještě moje sestra. Výchovná poradkyně bohužel neměla čas, což mne dodnes mrzí, protože nic z toho, co mi dcera pověděla a co jsem s učitelkou také probírala, se neobjevilo v reportu paní učitelky o průběhu schůzky. Snažila jsem se učitelku požádat o spolupráci, jestli by mohla k dceři přistupovat citlivěji, aby se dcera ve škole a třídě cítila dobře, nebála se, nestresovala se a aby nebylo nic, co by mělo na její vztah ke škole a studiu negativní vliv. Odpovědí mi však bylo jen že: "mám právo na to změnit školu"! A z toho jsem usoudila, že paní učitelka nemá valný zájem na dceřině dobru ani na tom nám pomoci?!

Po zbytek první třídy se ale dcera ze školy vracela veselejší. Paní učitelka podle jejích slov už tolik nekřičela. Jen pár dní po konání oné schůzky jsem dceři musela vysvětlovat rozdíl mezi tím, kdy člověk (dítě/žák) žaluje a kdy volá o pomoc/brání se. Chtěla jsem, aby pochopila, že tím, že mi pověděla, čím jí paní učitelka křivdí, ubližuje, co ji bolí, se nedopouští ničeho špatného! Naopak! Jak jinak by se ve svém věku a postavení ve škole asi mohla bránit, než tak, že se svěří rodiči? Párkrát totiž dcera slyšela paní třídní učitelku, jak o ní někomu dalšímu vykládá: "to je ta holčička, která na mě doma žaluje"!
Přišlo mi to jako nechutná manipulace! Ale moje maminka mne zadržela v dalším řešení tohohle incidentu. Obávala se toho, aby si paní učitelka na dceru nakonec nezasedla ještě víc a ona tak neměla ze školy jedno velké peklo. A já poslechla, protože to jsem určitě nechtěla... navíc mne uklidnilo to, s jakou náladou se začala dcera ze školy vracet, jak už jsem napsala.

Jenže teď chodí do druhé třídy a zase ji začaly přepadat bolesti břicha! Přidala se i hlava a občas i průjem! Máme už docela vysokou absenci! Paní doktorka, se kterou jsme se už loni shodly, že dceřiny potíže budou psychického původu, nás poslala na gastro - prý ještě jedno možné vyšetření, které by mohlo odhalit jinou příčinu, než psychický stav dcery. Jdeme na něj dnes odpoledne.

Dcera měla být doma, ale minulý týden v úterý jsem ji doprovodila do školy. Rozhodla jsem se tak vzhledem k tomu, že ty bolesti nejsou stálé, ale nárazové a po většinu dne se cítí dobře, je jako zdravá. Také kvůli absencím. Především však proto, že mám ještě dvouletého syna, který vyžaduje také mnoho pozornosti, psa, domácnost a spoustu starostí s úřady, soudy a policií, kvůli sociálním dávkám, rozvodu a otcům, kteří neplatí výživné... jsem na to všechno sama a stěží zvládám to nejzákladnější... a dodělávat domácí úkoly a dohánět zameškanou látku ze všech předmětů, všechno dceru doučit poctivě, abych si byla jistá, že skutečně umí, to zkrátka nezvládám.

Paní učitelce jsem vše vysvětlila, i důvody, proč jsem neuposlechla dětskou doktorku a poslala dceru do školy. Pověděla jsem jí o vyšetření, které nás čeká a poprosila ji, aby mi okamžitě volala, kdyby se dceři skrz bříško jakkoli přitížilo.

V pátek večer za mnou dcera přišla, že mi něco neřekla... Vypadlo z ní, že se jí kluci ve třídě posmívali, protože dostala k Valentýnu sušenku od jednoho chlapce. Nehezky mluvili i o tom chlapci. Když se toho chlapce zastala a i sebe, tak ji tři z těch posmívajících se kluků začali kopat do břicha. Někdo prý snad i s rozeběhem? Byla za paní třídní učitelkou na chodbě (o přestávkách totiž učitelka ve třídě není pomalu vůbec - má buď dozor na chodbě, nebo na chodbě pije s kolegyní kávu a o svou třídu se prý nezajímá, i když za ní žáci chodí, když se tam něco děje), řekla jí, co se stalo, co jí kluci udělali... ale prý jí odpověděla, že ji to nezajímá?!!!? Ani mi nezavolala!!!

S matkami dvou z těch tří kluků jsem mluvila ještě ten pátek večer!

Jsem už vážně vytočená, mám ohromný vztek, a to utekly už 4 dny! Vůbec jsem nevychladla! Nemohu pochopit, proč nezasáhla? Jak mohla nechat tuhle věc bez povšimnutí, řešení a nějakých opatření, či postihů? Vždyť ví o problémech, které máme s bříškem, že kvůli tomu tak často chybíme... pár dní před tím jsem jí říkala, ať mi zavolá, kdyby se cokoli dělo... a ona nic?!!!???!!! Já jsem v šoku!!! Smí se takhle vůbec třídní učitel chovat?

Poraďte mi, prosím. Nechci udělat dceři ještě větší zlo, jak straší moje maminka, ale občas si říkám, že možná tím, že jsem stále tak slušná, zdvořilá, mírná a asertivní, přispívám tomu zlu spíš?

Dnes zavolám dětské lékařce a vše jí vylíčím. Možná mi i ona poradí? Mám zajít na Sociální úřad oddělení OSPOD? Nebo rovnou za ředitelem po prázdninách? Jak to mám řešit? Zastavit to! Vždyť tohle si dcera nezaslouží... není to zlé dítě... je naopak moc hodná, slušně vychovaná holčička a dobrý člověk!

Snad není mé vyprávění příliš zmatené? Jsem rozčílená a jsem toho plná po okraj, všechno se ve mně mele a vaří. Chce se mi křičet, něco rozbít a plakat zároveň!

Děkuju za jakoukoli odpověď. Každá rada je pro mne cenná a budu za ni neskonale vděčná!


Děkujeme Vám za důvěru, se kterou se na nás obracíte. Věříme, že sepsání tohoto dopisu Vás stálo hodně energie. Vážíme si Vaší otevřenosti, se kterou jste nám vylíčila své současné starosti.

Píšete o vztahu Vaší dcerky s třídní učitelkou ve škole. Dcera nyní navštěvuje druhou třídu. Potíže trvají ale již od loňského roku. U dcery se postupně rozvinuly zdravotní potíže, které pravděpodobně souvisí s děním ve škole. I pediatrička se vyslovila, že jde nejspíše o psychosomatické problémy (bolest břicha a průjem, bolesti hlavy apod.).

Paní učitelka třídní se k dceři nechová dle Vašich informací bohužel právě nejlépe, vyjadřuje se vůči ní např. velmi hodnotícím způsobem („nemám Tě ráda, Tvoje rodina je divná"). Dle slov dcerky na ni často křičí a dcera z ní má strach. Řešila jste s třídní učitelkou její přístup k dceři na osobní schůzce, kterou jste iniciovala. Avšak následný zápis ze setkání nekopíroval jeho skutečný průběh. Situace se ale na přechodnou dobu zklidnila a dcera vypadala veselejší, vše snášela lépe.

Aktuálně řešíte nedávný incident ve škole. Dceru napadli a kopali do břicha spolužáci ze třídy o přestávce, když se bránila jejich posmívání. Přestože učitelka věděla o dceřiných zdravotních problémech a bolestech břicha, celou událost v danou chvíli nijak neřešila. Přes prosbu o pomoc dcerky nepodnikla žádné další kroky a ani Vás jako zákonného zástupce neuvědomila zpětně o tom, co se ve škole přihodilo. Vy nyní zažíváte silné pocity vzteku a přemýšlíte, jak dceři pomoci.

Vaše pocity jsou pochopitelné a odpovídající situaci. Odrážejí Váš vztah s dcerou a obavu o ni. Navíc Vaše nedůvěra v přístup třídní učitelky trvá již delší dobu, vše se snažíte slušně a diplomaticky komunikovat. Přesto se situace nelepší.

Velmi oceňuji, že jste se snažila paní učitelku požádat, aby změnila svůj přístup k dcerce, když jste s jejím chováním nebyla spokojena. Jednání učitelky nelze označit za výchovné nebo vhodné - navíc vůči žákovi, který přichází do školy na první stupeň a teprve se s celým vzdělávacím systémem seznamuje. Psychosomatické potíže skutečně bývají častou reakcí dětí na problematickou situaci, kterou nemohou vlastními silami úspěšně vyřešit a je dobře, že jste tyto signály nepodcenila a hledala příčinu.

Paní učitelka má určité povinnosti vyplývající ze své pozice pedagoga. Musí zajistit bezpečí a vhodné podmínky na vzdělávání všem svým žákům během vyučování. V případě, že se dozví o situaci, ve které je/bylo dítěti ubližováno, musí mu poskytnout ochranu a pomoc. Je-li třeba, dále situaci prošetřit a navrhnout další kroky (např. ve spolupráci s vedením školy). Jasnou povinností je uvědomit zákonné zástupce o této události, pokud možno neprodleně (dle závažnosti) a také vyhotovit z ní zápis, pokud došlo k úrazu nebo poškození zdraví žáka.Výměna informací a otevřená komunikace mezi školou a rodinou by měla být samozřejmostí. Domnívám se tedy na základě Vámi zaslaných informací, že zde došlo k pochybení ze strany třídní učitelky.

Doporučovala bych Vám obrátit se nyní přímo na ředitele školy, jak sama navrhujete, když domluva s paní učitelkou opakovaně selhala. Je důležité ze setkání vyžadovat adekvátní zápis. Měl by zde být také prostor pro Vaše písemné vyjádření (včetně případného nesouhlasu se zapsaným) a obě strany by měly zápis stvrdit podpisem. Máte právo žádat školu o vyjádření k situaci (jak k jednání učitelky s žáky, tak k incidentu o přestávce), žádat o prošetření a také o návrh konkrétních kroků, které povedou k nápravě v jasně daném časovém horizontu. Nedoporučujeme řešit napadení s rodiči chlapců, většinou rodiče agresorů hájí své děti. Škola je povinna napadení /šikanu ve třídě vyšetřit a výsledky šetření vyhodnotit. (např. potrestání chlapců, následná nabídka odborné péče, posílení dozoru na chodbách, reflexe incidentu ve třídě, zajištění preventivního programu pro třídní kolektiv). Na prvním stupni je vliv třídní učitelky na atmosféru a vztahy dětí ve třídě zcela zásadní.

Pokud by škola postupovala i nadále laxně a neochotně, pak je zde možnost kontaktovat Českou školní inspekci s žádostí o prošetření postupu ZŠ v této věci. Se stížností se můžete obrátit také na zřizovatele školy, kterým bývá často obec.

Je možné, že řešení bude vyžadovat z Vaší strany větší rozhodnost a ráznost, avšak to, že jste se dosud snažila chovat klidně a slušně, považuji za známku Vašich osobnostních kvalit a umění jednat s druhými.

Možná by Vám mohlo pro další jednání se školou být užitečné, kdybyste cítila více podpory, kterou si jednoznačně zasloužíte. Proto považuji za dobrý Váš nápad poradit se i s pediatričkou, která má informace o dlouhodobém vývoji zdravotního stavu dcerky.

Také můžete konzultovat vše ohledně postupu s psychologem, který rozumí školní problematice (např. z pedagogicko-psychologické poradny). K dispozici je Vám také Rodičovská linka, kde jsou psychologové připraveni pozorně naslouchat a hledat spolu s Vámi optimální postup i Vám předat kontakty na další odborníky. Náš tým má zkušenosti z praxe a může Vám poskytnout další názor na problematiku, kterou nyní řešíte a zároveň prostor pro tolik potřebné sdílení. Konzultovat lze samozřejmě také co nejvhodnější přístup k Vašemu dítěti v tomto obtížném období.

Z našich zkušeností vyplývá, že nejvyšší prioritou by vždy měla zůstávat ochrana dítěte. Pokud byste z dlouhodobého hlediska cítila, že je Vaše dcera ve škole i přes veškerou snahu stále ohrožena, její zdravotní problémy se nelepšily a dál jste narážela na nepochopení a netoleranci ze strany pedagogů, pak je skutečně namístě zvážit přestup dcery na jinou školu, aby mohla svůj vzdělávací proces navázat v klidném a podporujícím prostředí.

Přejeme Vám i dceři mnoho sil a rychlé zklidnění situace ve škole.

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče

25.2.2016

Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359