Banner-965-x-100-v2

STĚHOVÁNÍ (CESTOVÁNÍ) S NEZLETILÝM DÍTĚTEM - SOUHLAS DRUHÉHO RODIČE

Autor: odpověď - JUDr. Romana Lužná

DOTAZ Z PORADNY - Mám s bývalým manželem upravený styk s nezletilou dcerou, ale chceme se s dcerou stěhovat a ráda bych to stěhování pojistila dohodou - souhlasem se stěhováním. Jak taková dohoda má vypadat?


Pokud byste se s dcerou stěhovaly v rámci České republiky, pak souhlas otce dcery nepotřebujete. Pokud se však hodláte s dcerou odstěhovat do zahraničí, je souhlas otce dcery nutný.

Česká republika je členským státem Evropské unie a zároveň signatářem haagské Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980, která upravuje možnosti navracení protiprávně přemístěných či zadržených dětí do místa jejich obvyklého bydliště.

Mezinárodní únos dítěte je protiprávní přemístění či zadržení dítěte mimo stát jeho obvyklého bydliště bez souhlasu druhého rodiče, kterému svědčí právo péče o toto dítě, nebo souhlasu soudu. Obvyklým bydlištěm je místo, na němž se rodiče naposledy dohodli, že tam bude dítě žít, místo, kde se dítě fakticky zdržuje po určitou delší dobu, kde chodí do školy, má zde lékaře, kamarády a má vytvořené zázemí.

V případech mezinárodních únosů dětí lze zahájit soudní řízení, ve kterém může být rozhodnuto o navrácení dítěte.

Tzv. „rodičovský únos" není v České republice trestným činem. Na jeho základě však může být v konečném důsledku dítě svěřeno do péče druhého rodiče.
Při dlouhodobějším vycestování do zahraničí je proto vhodné si opatřit:
1.souhlas druhého rodiče
2.soudem schválenou dohodu rodičů týkající se péče o dítě, jeho pobytu a styku s druhým rodičem, pokud taková dohoda existuje.

Souhlas druhého rodiče s vycestováním je možné udělit i ústně. V případě problémů je však těžké existenci takového souhlasu prokázat. Z tohoto důvodu je doporučováno obstarat si písemný souhlas nejlépe s notářsky ověřenými podpisy.
V souhlasu je vhodné uvést dobu, po kterou se rodič s dítětem bude zdržovat v zahraničí a důvod pobytu. Je možné udělit také souhlas s trvalým přestěhováním do jiné země.

Pokud není možné získat souhlas druhého rodiče, protože jej tento rodič odmítá udělit, je možné požádat o vyslovení souhlasu s vycestováním soud. Návrh se podává v místě faktického pobytu dítěte, nepodléhá soudnímu poplatku a není nutné být zastoupený advokátem. Se sepsáním návrhu Vám kromě advokáta může bezplatně pomoci orgán sociálně-právní ochrany dětí v místě Vašeho bydliště (příslušný městský úřad), opatrovnická oddělení soudů či právní poradny.

Souhlas s vycestováním je vhodné si opatřit pro delší pobyty v cizině, kdy by mohlo hrozit nebezpečí, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte. V takovém případě se vystavujete nebezpečí zahájení soudního řízení o návrat dítěte, které může skončit odebráním dítěte a jeho nuceným návratem do země obvyklého bydliště.
Souhlas druhého rodiče není třeba pro krátkodobý výjezd do ciziny, např.
na dovolenou.

Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, www.umpod.cz. Zde také naleznete vzory pro uzavření dohody s otcem dcery.

JUDr. Romana Lužná,
advokátka
e-mail: info@advokatka.net
www.advokatka.net

Zdroj:

AZ RODINA.cz - informační portál (nejen) pro rodiče, 17.1.2017

Fast_sencor_250x250_prosinec2016

Jak ušetřit - praktické tipy pro snížení nákladů na vodu a energie

Platby za energie tvoří významnou část nákladů každé domácnosti. Pokud potřebujete ušetřit, je na místě se na tyto položky zaměřit a připomenout si, co vše vám může pomoct na energiích ušetřit. Další významnou položkou bývá platba za vodu. Jaké jsou možnosti úspor?

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny. Do 3.7. se navíc nákupem vybraných telefonů zapojíte do soutěže o 100 jízdních kol!

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÝ DÁREK PRO PŘÍTELE, MANŽELA NEBO KOLEGU?

Ať už potřebujete originální a nevšední dárek pro muže k narozeninám, životnímu jubileu či dárek pro obchodního partnera, nechte se inspirovat nabídkou na: http://eshop.dobrydarek.cz/.

VSTUPTE DO NOVÉ DIMENZE ŽENSTVÍ

V naší společnosti existuje mnoho mýtů a zkreslených představ o ženách. Ženy žijí v mužském světě a používají mužské kvality. Také si někdy říkáte toto? „Musím vyhovět ostatním, aby mě měli rádi" „Když chci být úspěšná, musím velmi tvrdě pracovat" „Když projevím své emoce, jsem slabá a ztrapním se"

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359