JAK ZABAVIT MALÉ DĚTI

Autor:

Máte doma předškoláka a přemýšlíte jak ho smysluplně zabavit? Společně strávený čas můžeme obohatit o čtení, povídání, tvoření, nebo třeba hry s obrázky. Jsou ale i další činnosti, které pomáhají vašemu dítěti v rozvoji. Přinášíme vám inspiraci z lesních školek.

Jak_zabavit_male_deti_normal

Děti by měly mít řád a pravidelnost. Proto bychom si měli udělat rozvrh, který bychom přizpůsobili potřebám dítěte, kde je jasným mezníkem čas na jídlo a odpočinek po obědě, mezi tím se také mohou dít pravidelné činnosti, přinášející mnoho příležitostí k učení.

Domácí práce jako základ

Při každodenní činnosti, které doma běžně vykonáváme, se může dítě naučit mnoho dovedností potřebných pro praktický život. Jsou také skvělou příležitostí, jak u dětí rozvíjet jemnou motoriku (týká se koordinace prstů a rukou a je podstatná proto, aby dítě zvládlo psaní, kreslení, stříhání nebo třeba vázání tkaniček), ale také samostatnost. Pod dohledem mohou některé domácí práce vykonávat již děti od dvou let, což je věk, kdy děti milují napodobovat rodiče. Předškolák by je tak měl hravě zvládnout, proto ho neváhejte zapojit do následujících činností:

● příprava jídla a stolování - prostírání stolu před jídlem, uklízení nádobí z myčky, udržování pořádku na jídelním stole, uklízení nákupu, pomoc s přípravou jídla  (míchání)

● úklid - utírání prachu, vynášení odpadu, úklid hraček, skládání ponožek,  vyndavání prádla z pračky, stlaní postele

● pomoc s péčí o potřebné - zalévání květin, péče o domácího mazlíčka, příprava svačiny pro sourozence

● péče o zahradu - hrabání listí, péče o záhony, sběr plodin.

Vždy bychom ale měli domácí práce přizpůsobit možnostem a věku dítěte. Nečekejme že výsledek bude takový, jaký jej známe od sebe. Oceňme každý drobný úspěch a udržme pravidelnost těch činností, které se nám společně osvědčují a přinášejí radost.

Pohyb až na prvním místě

Touha dětí hýbat se je přirozená, a někdy se nám někdy může zdát, že jejich zdroj energie je nekonečný. Pohyb je klíčovým faktorem pro zdravý vývoj od formování kosterního aparátu, po vývoj mozku a celého těla. Běhání, lezení a skákání, rozvíjí hrubou motoriku, která zlepšuje koordinační pohybové schopnosti, a jsou pro další vývoj a učení nezbytné. V období předškolního věku (3-5 let) by pak měly mít děti prostor alespoň pro 3 - 4 hodiny spontánního pohybu denně. Venkovní prostředí navíc podporuje kreativitu a fantazii, kdy děti přiřazují různým objektům svůj vlastní smysl (např. kůra může být domeček pro skřítky). "Rodiče mohou děti rozvíjet pozorováním přírody, kdy si mohou založit vlastní atlas a popisovat rostliny a zvířata, a přitom použít fantazii, hrát si. Dětský svět není svět znalostí, nýbrž svět fantazie a zamilování se do života," říká Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. V lesních školkách, kde jsou děti celoročně venku v přírodě bylo na základě výzkumů dokázáno, že děti byly více kreativní a motoricky zdatné a dosahovaly očekávané úrovně školní připravenosti jako děti v kamenných školkách. Důvodem může být právě dostatek pohybu a stále měnící se prostředí.

Volná hra

Dětem bychom měli dopřát také prostor na tzv. volnou hru, a to alespoň na 60 minut denně. K volné hře děti potřebují zejména čas a pestrý prostor s dostupnými materiály (tzv. loose parts). Dětem bychom měli dopřát čas na hraní, možnost dělat věci po svém, aniž bychom jim jejich čas řídili - ať už v pokojíčku, lese nebo parku. Můžete také navštívit místa, kam dítě chodí se školkou. "Při této aktivitě dětí rozvíjejí mimo jiné sociální dovednost (vzpomínka na kamarády), sociální samostatnost (vědí, jak se v daném místě chovat) a vnímavost (všímají si změn kolem sebe, ale i svých vnitřních potřeb, dospělý jim k tomu pomáhá otázkami)," dodává Tereza Valkounová.

Další tipy

"PSANÍ DOPISŮ" - Je to způsob jak udržet kontakt s kamarády či příbuznými, se kterými dítě není v každodenním kontaktu. Děti namalují kamarádovi (babičce, dědečkovi) obrázek, a rodič dopíše komentáře. Dítě může malovat třeba výjevy z pohádky, nebo nechat průchod fantazii. Procházka ke schránce navíc zpestří den, a zprostředkuje poznání tohoto skoro již zapomenutého komunikačního prostředku.

SBĚR PŘÍRODNIN - Přírodniny děti sbírají jako vzácné poklady a často jich mají plné kapsy (pozor na živočichy, vedeme děti k jejich ponechání na místě, kde jsou doma). Mohou je použít k třídění, předmatematickým úkolům, a na tvoření. Například kaštany nasbírané při procházce může předškolák využít na matematiku, nebo je s pomocí dospělého proděravět a pak navlékat na drátek, případně prokládat korálky, a vznikne tak krásný řetěz na výzdobu.

TŘÍDĚNÍ - Třídění rozvíjí důležitou jemnou motoriku (motorika ruky a prstů). Děti mohou třídit třeba smíchaný hrách a fazole v pytlíku, ale také stavebnice, pastelky, či hračky. A dobrá zpráva je, že v rámci této činnosti si může dítě také uklidit.

POZOROVÁNÍ Z OKNA - Pozorování z okna může být jak pro vás, tak pro děti velká zábava. Děti mohou nakreslit a počítat co vidí (kolik stromů, ptáčků, aut, pouličních lamp, dětí na hřišti, domů, psů), a po čase sledovat, jak se svět venku mění. Trénují si tak vnímavost, pozornost, a orientaci v prostředí.

A jaké jsou klíčové oblasti, které bychom měli u dětí rozvíjet?

1. Hrubá motorika

2. Jemná motorika, grafomotorika, ruka x oko, lateralita

3. Sluchové a zrakové percepce

4. Sociálních dovedností, sociální samostatnost a vnímavost

5. Citová samostatnost dítěte

6. Řečové a komunikativní schopností, logopedická prevence

7. Logické, předmatematické myšlení a předčtenářské dovednosti

8. Pozornosti a schopnost si pamatovat a záměrně se učit

9. Zájem o kulturu a tvoření

10. Orientace ve svém prostředí, nejbližším prostředí a ve světě

Okruhy činností na doma Rozvíjené oblasti

domácí práce

1,2,3,4,5,6,7,8
společné čtení a zpívání 3,4,6,7,9,10
třídění, navlékání, skládání 2,3,7,8
pozorování z okna - co vidím? 3,4,8,10
malování, stříhání, lepení, atd.  2,3,5,9
komunikace se školkou či kamarády a rodinou (dopisy, telefonáty) 4,5,6,10

 

Okruhy činností na ven Rozvíjené oblasti 
procházky do přírody 1,2,3,6,10
pozorování přírody, třeba s určovacími klíči 3,6,7,8,10
sběr přírodnin, třeba na další využití doma 2,3,7,10
házení, skákání, lezení, šplhání apod. 1,3,6
společné hry, příprava hry pro kamaráda 1,2,4,5,7,10

Zdroj: Asociace lesních mateřských škol

 

Zdroj:

10. 12. 2020

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05