Hrd22_pohoda_965x100

Začátek vyučování v 8 hodin? Příliš brzy, tvrdí odborníci.

Autor: MUDr. Lukáš Dostal

Stále více vědeckých prací poukazuje na to, že časný začátek vyučování, v 8 hodin a dříve, je především pro rychle rostoucí adolescenty kontraproduktivní. Nejen s ohledem na jejich intelektuální výkony, nýbrž je škodlivý i pro tělesný vývoj a zdraví. Za ideální považují odborníci začátek vyučování kolem 9. hodiny ranní, tak jak je to běžné např. ve Velké Británii, Francii či Itálii.

Martha Hansenová a spolupracovníci z Northwest University v Chicagu se ve své práci uveřejněné vloni v odborném časopise Pediatrics zabývali otázkou, jaký vliv má doba začátku vyučování na délku spánku adolescentů. Zjistili, že v době školní docházky spali mladiství o plné 2 hodiny denně (!) méně, než v době prázdnin a než by odpovídalo přirozené biologické potřebě organismu. Testy zaměřené na kognitivní výkony a duševní kondici ukázaly, že výsledky byly u všech vyšetřovaných dívek a chlapců lepší v odpoledních, než ranních (do 8:00 hod.) hodinách. Autoři dospívají k závěru, že v důsledku příliš brzkého začátku výuky trpí adolescenti masově spánkovou deprivací. Navrhují i řešení: pozdější začátek výuky a posunutí intelektuálně náročných výkonů na pozdější denní dobu. To by vedlo jak ke zlepšení zdraví, tak i ke zvýšení efektivity výuky.

 

O pozdější začátek vyučování se zasazují i němečtí odborníci, kde tak jako u nás výuka běžně začíná v 8:00 hodin i dříve. Upozorňují na poruchy růstu mladistvých v případě výrazného spánkového deficitu i na zvýšené riziko dopravních úrazů brzy ráno: kolem 7. hodiny ranní je pozornost adolescenta na stejné úrovni jako ve 4 hodiny v noci. „Učíme naše žáky uprostřed jejich subjektivní noci“, kritizuje profesor T. Roenneberg z mnichovského Institutu pro chronobiologii. Chronobiolog a specialista na poruchy spánku, profesor J. Zulley z německého Řezna upozorňuje na to, že potřeba spánku i tzv. chronotyp (v extrémech tzv. „ranní skřivánci“ či „noční sovy“) se s věkem mění. Překvapivě dlouhý spánek i posunutí biologických hodin na pozdější dobu usínání i probouzení je možné pozorovat od 12. roku a trvá až do ukončení růstu kolem 20. roku života. Tato skutečnost nesouvisí se životním stylem mladistvých, nýbrž je biologicky podmíněna. Nelze ji v tomto věku změnit ani časnějším usínáním. Přesné příčiny posunu chronotypu u mladistvých nejsou známé, souvisí pravděpodobně s hormonálními změnami a rychlým růstem v tomto období. Významnou roli hraje „spánkový“ hormon melatonin, produkovaný epifýzou, který má význam i pro procesy růstu a regenerace.

 

Jaké závěry z toho plynou pro situaci v České republice? Jak rodiče, tak pedagogové by měli mít pro zvýšenou potřebu spánku mladistvých pochopení a režim dítěte této potřebě přizpůsobit. I odpovědní ministerští úředníci by měli při koncipování školních vzdělávacích programů, časových dotací na jednotlivé předměty, období zkoušek apod. s těmito poznatky počítat. Vyspalé dítě se totiž učí rychleji, podává lepší výkony i si lépe pamatuje, právě díky upevnění naučených poznatků během spánku. Vyhláška 48/2005 Sb., § 1 dává navíc každé škole prostor pro určení začátku výuky: „Vyučování začíná zpravidla v 8 hodin, nesmí však začínat dříve než v 7 hodin...“ (§1, odst.1). Časný začátek vyučování je pouze zavedeným zvykem, který vychází především z požadavků zaměstnavatelů i osobních potřeb učitelů a rodičů. Rozhodně neodpovídá objektivním zdravotním potřebám rostoucího dítěte.

 

MUDr. Lukáš Dostal, Weleda spol. s r.o.

Zdroj:
časopis DĚTI A MY, 2006 - www.portal.cz

Azrodina_portal_250x250
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

Historický úspěch pro Českou republiku, český seriál #martyisdead získal cenu Emmy známou jako televizní Oscar

Mezinárodní akademie televizních umění a věd dnes vyhlásila v New Yorku internetový seriál #martyisdead jako vítěze mezinárodní ceny Emmy. Stalo se tak v průběhu slavnostního ceremoniálu 48. ročníku International Emmy Awards, který se letos poprvé konal online. Seriál o aktuálním tématu kyberšikany se stal historicky prvním českým seriálem, který získal tuto prestižní cenu. Emmy v kategorii krátkých seriálů převzali během online přenosu producenti Milan Kuchynka a Vratislav Šlajer. Spoluproducentem je i Jakub Koštál, režisérem Pavel Soukup.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - UKÁZKY ZPĚTNÉ VAZBY

Reakce žáků, studentů, pedagogů i rodičů na preventivní program Radky Bangy.

VYŠEL PŘEPRACOVANÝ MANUÁL PRO SPOKOJENÉ RODIČE, DĚTI I UČITELE – KNIHA RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN

Původní kniha Respektovat a být respektován vyšla v r. 2005 a od té doby se jí prodalo téměř 100 000 kusů. Za těch 15 let od vydání vyšla nová literatura, realizovaly se stovky kurzů se stejnojmenným názvem. A tak se autoři rozhodli knihu přepracovat. Z původní čtveřice autorů se toho ujaly J. Nováčková a D. Nevolová. Na více než 350 stranách autorky rozkrývají, jak vychovávat děti k sebeúctě a zodpovědnosti. Pomáhají porozumět potřebám dítěte a upozorňují na velká rizika metod, kterými jsou děti vedeny k poslušnosti i na neblahé důsledky takového jednání. My dospělí samozřejmě většinou vše děláme v dobré víře, že pro děti činíme jen to nejlepší, jenže opak bývá pravdou...

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05