11488786

Děti znamenají otevřenou budoucnost - rozhovor s dětským psychologem Zdeňkem Matějčkem

Autor: PhDr. Eva Labusová

Pane profesore, co je z vašeho pohledu hlavním důvodem toho, že se dnes rodí tak málo dětí?

To není snadná otázka a asi na ni neznám jednoznačnou odpověď. Určitě jde ale o záležitost hodnot. Problém vidím v tom, že mnoho rodin se dnes cítí být naplněno jen jedním dítětem. Většina manželství nechce zůstat zcela bezdětnými, ale stačí jim jedináček, což mě jako dětského psychologa samozřejmě neuspokojí. Jedináčkové nemají lehký život. Nemusí být zrovna rozmazlení, ale bývají úzkostní, protože jsou často úzkostně vedení a ambiciózně přetížení. A to je zvláštní situace. Děti potřebují, aby byly naplněny jejich základní potřeby. Tyto potřeby nás doprovázejí celý život a v dospělosti jsou posléze naplňovány právě životem s dětmi. Máme-li děti, pak se nenudíme. Náš život má zřejmý smysl. Máme jistotu, že na světě je někdo, kdo je tak zvaně "s námi". A hlavně - máme-li děti, pak máme společenskou hodnotu a společenský status. Víte, děti znamenají otevřenou budoucnost. Jenže dnešní lidé se často ptají, zda tyhle potřeby nekonkurují jiným - např. potřebě vybudovat kariéru, cestovat po světě, dosáhnout v nějakém oboru či umění vrcholových výkonů. V těchto případech představuje dítě samozřejmě spíše něco, co zatěžuje.

Lze nějak pojmenovat, které vlastnosti nebo vybavenost do života chybí dnešním lidem, že v tolika případech nedokáží zachovat svá manželství, a to i přesto, že jsou rodiči? Kde má dle vašeho názoru původ dnešní epidemie rozvodů?

Děti by měly vyrůstat pokud možno v citově vřelém a stálém prostředí. Citová vřelost a stálost je ovšem něco, čeho se dnes mnohým nedostává. To, jací lidé jsou, záleží na celém jejich předchozím životě, na tom, co si přinesli z dětství a na tom, co od manželství očekávají. Jde-li hlavně o sexuální uspokojení, pak je to velmi málo a rozhodně to nestačí k tomu, aby lidé, řečeno po staru, byli schopni spolu natrvalo snášet dobré i zlé. Být spolu, vytvořit pevný vztah a žít ve skutečném společenství, to stojí hodně práce. Je to opravdu veliká námaha a lidé jsou líní, málo ochotní na sobě pracovat.

Vztahy mezi muži a ženami procházejí dramatickými změnami. Proklamovaná rovnoprávnost žen boří tradiční model rodiny a v některých rodinách přestává fungovat někdejší rozdělení rolí na typicky mužské a ženské. Považujete tuto tendenci - vzhledem k dopadu na výchovu dětí - za pokrokovou, nebo spíše za úpadkovou?

Vaše otázka je zároveň odpovědí. Platí obojí. Výrazný pokrok vidím v tom, že život rodiny se stal intimnějším a zejména muži se velmi změnili, co se přispívání k nárůstu intimity týká. Dříve se většina společného života točila převážně jen okolo existenčního zajištění rodiny a manželé si jeden druhého vážili hlavně podle toho, jak který z nich pracoval. Dnes zpravidla oba pracují jinde, bývají na sobě finančně nezávislí a teprve doma žijí spolu. Domov představuje centrum intimity, kterou dnes lidé mají možnost budovat skutečně do hloubky. Úpadek spatřuji v malé stabilitě a v tom, že muži dnes často ztrácejí povědomí o někdejší zodpovědnosti za rodinu. Snáze navazují nové vztahy. Když mají dojem, že to s první ženou přestalo fungovat, opustí ji, a stejně tak i tu druhou a třeba i třetí. Tím se narušuje péče o dítě, jejíž smysl však zůstává zachován jenom tehdy, když je dlouhodobá a nenarušovaná a když dítěti dává pocit skutečné životní jistoty.

Nakolik je zohlednění rozdílnosti pohlaví při výchově důležité pro vytváření dětské identity? Lze říci, že chlapci vyžadují jinou výchovu než dívky?

Zbytek textu na:
http://www.evalabusova.cz/rozhovory/matejcek_zdenek.htm

Zdroj:
časopis APERIO, 1/2004 - www.aperio.cz

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily do jihlavské ZOO

Děti uspořily recyklací 40 bazénů vody, za odměnu jedou do ZOO Soutěžní klání základních škol z celé republiky ve sběru mobilních telefonů proběhlo pod názvem Věnuj mobil a vyhraj výlet pro svou třídu. „Ze 121 škol bylo svezeno a předáno k recyklaci 9 412 kusů mobilních telefonů,“ uvedla Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, společnosti, která soutěž organizuje. „Děti ekologickou likvidací mobilů pomohly uspořit vodu, která by například více než čtyřicetkrát naplnila oba bazény sportovního multifunkčního objektu Evžena Rošického v Jihlavě,“ dodala Dana Duchečková, tisková mluvčí společnosti ASEKOL.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! - DÍKY RADKOVI BANGOVI A AV MEDIA

Radek Banga inspiruje mladé lidi k životu bez drog, násilí a dalších variant rizikového chování. Program Když chceš, tak to dokážeš! mělo i díky AV MEDIA v letošním školním roce možnost slyšet téměř 9 000 žáků a studentů z celé České republiky.

Zlatý Ámos 2018 & Mlékárna Valašské Meziříčí

Podporou mladých lidí se Mlékárna Valašské Meziříčí zabývá dlouhodobě. Propaguje zdravý životní styl spojený s pohybem a vyváženým stravováním. Nechyběla tedy logicky ani při podpoře prestižní ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos, protože osobnost učitele považuje při výchově dětí za zcela zásadní. Svými produkty podpořila už krajové semifinále ve Zlínském kraji. Čerstvé kysané výrobky a jogurty nechyběly pak ani na celorepublikovém finále Zlatého Ámose. Voucher na zdravé a chutné produkty z Valašska si odnesl vítěz 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Zlatým Ámosem se stal David Turek ze Základní školy v České Kamenici. Lucii Bakalovou pak vybrala dětská porota jako dětskou Ámosku, ta voucher od Mlékárny Valašské Meziříčí obdržela také. Zlatého Ámose vybrala porota v čele s Janem Cimickým na základě vystoupení ve finále, které přijeli podpořit nejen jeho žáci, ale i příznivci dalších pěti finalistů. Finálové kolo moderoval známý tanečník a moderátor Jan Onder.

Bambini litera 2018. Když děti píšou pohádky

Rodí se další výjimečná pohádková knížka – výsledek již třetího ročníku soutěže pro malé spisovatele Bambini litera. Zapojit se do ní mohou žáci prvního stupně základních škol, kteří mají fantazii a chuť promítnout ji do příběhů. Co je na Bambini litera úžasné? Děti, které dosud psaly pohádky jen tak pro radost „do šuplíku“, je mohou ukázat ostatním v knížce, která se i letos objeví na předvánočním trhu.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

FIRMY MOHOU RECYKLACÍ POMOCI DĚTEM Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

ASEKOL ODSTARTOVAL PROJEKT VĚNUJ POČÍTAČ. Nezisková organizace ASEKOL od července spustila dlouhodobý projekt Věnuj počítač. Jde o akci na podporu sběru a recyklace počítačů a notebooků z firem po celé České republice. Firmy podle výzkumu totiž až v 80 % případů nakupují nové zařízení mnohem dříve, než staré skutečně doslouží. Tyto funkční přístroje chce ASEKOL po repasování předávat dětem z dětských domovů. Navíc zapojené firmy obdrží i certifikát společenské odpovědnosti.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05