11488786

Jak pomoci dětem vybrat vhodnou profesi

Autor: PhDr. Eva Labusová

Říká se, že volba povolání stojí z hlediska důležitosti na druhém místě hned za volbou životního partnera. Příliš se o tom nemluví, ale je to jedna z nejdůležitějších rodičovských povinností: dobře poznat své dítě, vypozorovat jeho schopnosti, sklony a nadání, a poté vytvořit takové podmínky, aby dítě své "hřivny" mohlo optimálně rozvinout.

Nezaměstnanost představuje v moderní společnosti velký problém. O to, aby se situace zlepšila, usiluje mnoho státních institucí, zejména obecní a pracovní úřady, nejrůznější školící a rekvalifikační centra. Své o tom vědí i základní a střední školy a zejména jejich výchovní poradci. Ti žákům nabízejí o každém jednotlivém povolání a jeho perspektivách podrobné informace a vysvětlují, jakým způsobem lze tu kterou kvalifikaci nejlépe získat.

I nadále však platí, že nejsilnější vliv na profesionální budoucnost většiny dětí mají jejich rodiče. Jablko, jak praví známé přísloví, nepadá daleko od stromu. V rodinách lékařů vyrůstají z potomků často opět lékaři, v rodinách zahradníků zahradníci, pekařů pekaři, herců herci atd. Neplatí to samozřejmě ve všech případech, ale navzdory exotickým přáním našich nejmenších být jednou kosmonautem, popelářem, tanečnicí nebo detektivem, velké procento dětí nakonec inklinuje k téže profesi, jakou vidí vykonávat své rodiče.

Nic na tom nemění fakt, že se tu a tam vyskytnou opačné případy. Rodiče počítají třeba s tím, že syn převezme rodinnou firmu, a dělají pro to maximum. A ono se ukáže, že schopnosti dědice na tak náročnou práci nestačí nebo že jeho zájmy jsou nasměrovány jinam. Někdy to přináší velký souboj generací, a jsou-li rodiče příliš neústupní, pak třeba i smutný a nenaplněný život potomkům. Jen si představme, že by se např. Antonín Dvořák opravdu stal řezníkem, jak si to přál jeho otec… Případů, v nichž se přirozené sklony dítěte pod tlakem okolností nedokázaly prosadit, bychom při troše snahy našli celou řadu, a možná, že i sami sobě někdy klademe otázku, jak jsme to vlastně přišli ke svému povolání…

Rodiče by měli znát osobnost i schopnosti svého dítěte

Dnešní problematičnost bezprostředního vlivu rodiny na dítě tkví v tom, že rodiče v mnoha případech nemají na dítě dostatek času a svého potomka do hloubky neznají. Buď mají o svém dítěti vyšší mínění, než jaká je skutečnost, a nebo jsou naopak nekritičtí a neschopní vysvětlit, proč by se dítě raději mělo ucházet o jiné povolání.

Otázka volby profese se obvykle poprvé objeví už v předškolním věku. Ale v této době si děti se svými představami jenom pohrávají a jak už bylo naznačeno výše, lákají je spíše neobvyklé profese. Protože skutečná nutnost volby je v této době ještě v nedohlednu, rodiče na hru dětí obvykle přistupují. Teprve později obě strany vážně začnou zkoumat, jaké má dítě vlastně schopnosti a vlohy, kde jsou jeho silné a kde naopak slabé stránky.

Nejpozději na střední škole, ale u mnoha žáků již na škole základní, začne zodpovědnost rozhodnutí doléhat na rodiče i dítě zcela neodkladně. Co bude dál?, ptají se obě strany. A nejednou zalitují toho, že tolik let uběhlo v nevyhraněných zábavách, že již mnohem dříve někdo s dítětem neřešil otázku, co má v dospělosti více než z poloviny zaplnit jeho čas.

Na tomto místě je vhodné připomenout oprávněný povzdech mnoha odborných pedagogických poradců, kteří volbu povolání pozorují zblízka: Kolik rodičů se nad budoucností svých dětí včas a opravdu pečlivě zamýšlí ? Kolik z nich si dříve, než vyplní přihlášku, zodpovědně odpoví na základní otázky, které by před volbou studijního oboru neměly zůstat opominuty?

Na co se ptát, než je pozdě

Rodiče by své dítě měli dlouhodobě pozorovat, hovořit s ním a společně s ním hledat odpovědi na základní otázky, k nimž před konečným rozhodnutím patří i ty následující:

 • Jaké má dítě intelektové a volní schopnosti?
 • K čemu dítě nejvíce tíhne? Co je nejvíc baví? Při čem zažívá největší pocit uspokojení a úspěchu?
 • Je vedoucí, nebo spíše submisivní typ, je introvert nebo extrovert?
 • Má sklon k nervozitě a nechá se snadno vystresovat, nebo za většiny okolností vyzařuje přirozenou autoritu?
 • Je šťastnější, když samo sebe prezentuje před zraky jiných lidí, nebo mu nejvíce vyhovuje chráněnost vlastního pokoje?
 • Nakolik je disciplinované a pečlivé, jakou má výdrž, když je zapotřebí zdolat problém?
 • Nakolik je přizpůsobivé pro práci v týmu?
 • Má organizační schopnosti?
 • Je zaměřeno humanitně, nebo spíše technicky?
 • Je tvořivé a mohlo by mít sklony pro vědeckou práci?
 • Je pro uvažovaný obor dostatečně manuálně zručné?
 • Nemá nějaká zdravotní omezení, neuvažuje o práci, pro kterou nemá fyzické předpoklady?
 • Vykazuje dítě u všeho, co dělá, i emoční vázanost, jinými slovy - zapojuje do své "práce" i city? Nebo lze předpokládat, že dostatečnou motivací pro ně bude jen vydělávání peněz, bez ohledu na to, jak je práce bude bavit?
 • A konečně, nakolik důležité peníze jako takové pro dítě jednou budou? Může rodina svého studenta dlouhodobě podporovat, nebo musí on sám hned od začátku brát v úvahu i potřebu svého materiálního zajištění?

Všechny podobné otázky by měly pomoci odkrýt případný nesoulad mezi přáními dítěte a jeho skutečnými schopnostmi, a také porovnat předpoklady dítěte k určitému povolání s požadavky instituce, jež provádí přípravu na dané povolání.

Přitom je dobré si připomínat, že získání mnoha dovedností a znalostí je možné, resp. podmíněné způsobem, jakým je dítě vedeno a podporováno. Důležitá je i forma, jakou rodiče své dítě poznávají. Ta může být v různém věku dítěte různá a vždy záleží i na tom, jak je dítě sdílné, jaký má k rodičům vztah. Velmi osvědčené jsou důvěrné rozhovory odvíjející se ze schopnosti rodičů najít si čas, když má dítě problém, o který se potřebuje podělit.

V rodinách, kde panují otevřené vztahy, se jako jedna z možností jeví i forma tzv. tvůrčího deníku, v němž se dítě pod vedením rodičů od malička učí poznávat svoji vlastní osobnost. Zaznamenává si, nejprve pomocí obrázků a později i písmem, svá přání a své postřehy. Není žádným tajemstvím, že děti, které se včas naučí vyjadřovat a chápat své pocity a myšlenky, vyrůstají dříve v pevnou, integrovanou osobnost, která ví, co chce.

Vyhlídky na pracovním trhu

Zbytek textu na:
http://www.evalabusova.cz/clanky/jak_pomoci_detem_vybrat.htm

Zdroj:
časopis APERIO, 2/2005 - www.aperio.cz

Azrodina_portal_250x250
11499230

Za staré mobily pomoc do dětských domovů

Sběrová kampaň společnosti ASEKOL s názvem Věnuj mobil pravidelně pomáhá dobročinným organizacím. Za sběr vysloužilých mobilních telefonů daruje ASEKOL nové mobilní zařízení vybrané organizaci a navíc se postará o správnou ekologickou likvidaci starých zařízení. Letos se do této sběrové kampaně zapojili i zaměstnanci společnosti Avast, kteří během jednoho roku sesbírali 173 starých nefunkčních mobilů a odevzdali je k odborné recyklaci. Za tento počin ASEKOL věnoval 2 nové přístroje, které byly předány organizaci Dejme dětem šanci.

DĚTI SE VE ŠKOLKÁCH SKVĚLE BAVÍ

Současné školky umí děti patřičně zaujmout. Stačí několik málo okamžiků a dítě si nové prostředí školky velice oblíbí. Školky totiž nabízí nejen seznámení se stejně starými dětmi, ale naučí je mnohé činnosti zábavnou formou, takže si ani nevšimnou, že se učí něco, co se jim bude v budoucím životě dost hodit.

UKAŽTE DĚTEM PESTROBAREVNÝ SVĚT

Víte, kolik odstínů zelené se objevuje ve světě kolem nás? Proč si muži pořád pletou růžovou a fialovou? Už v dětství je důležité naučit se barvy správně rozeznat a pojmenovat.

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové. RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

PODÍVEJTE SE NA VIDEOKLIP JIŽNÍ SPOJKA

Je lepší dvojka nebo trojka?

Jak kondolovat na pohřbu a psát kondolenci

Ztráta člověka je bolestivou událostí jak pro nejbližší rodinu a přátele zesnulého, tak pro jeho širší okolí. Pokud jste se dozvěděli o úmrtí prostřednictvím smutečního oznámení, parte nebo od pozůstalých, je vhodné vyjádřit soustrast jeho nejbližším. Způsob kondolování se odvíjí od toho, zda se pohřbu účastníte osobně, nebo chcete kondolenci předat poštou.

SKVĚLÝ RYCHLÝ MOUČNÍK PRO NEČEKANOU NÁVŠTĚVU VÁS NAUČÍ MARKÉTA PAVLEJE V GOURMET ACADEMY

Taky máte svých pár oblíbených moučníků, které jedete pořád dokola a chtěli byste zase překvapit něčím novým? Hledáte něco osvědčeného, co nedá moc práce, ale výsledek bude tak úžasný, že se po něm okamžitě zapráší? Přesně takový moučník jsem se naučila na Kurzu jarního pečení s Markétou Pavleje (v rámci Gourmet Academy). Galleta má navíc tu výhodu, že je velmi variabilní, takže při jednom pečení, uspokojíte i rozdílné chutě členů rodiny a hostů.

LEU BRAIN STIMULATOR - DIDAKTICKÁ HRA OD 4 DO 104 LET!

Zábavná a poutavá hra s pedagogicky vysokou hodnotou pro lidi všech věkových kategorií ( s výjimkou malých dětí do 3 let). U dětí stejně jako u dospělých je mozek stimulován různými způsoby a tímto je podporován ve svém vývoji. Díky velkému množství čím dále tím náročnějších úkolů a ještě mnohem vyššímu počtu variací her zůstane hra vždy výzvou, která znovu a znovu upoutá děti a dokonce i lidi ve vysokém věku.

NEWSLETTER bEDUin - TÝDENNÍ PRŮVODCE SVĚTEM VZDĚLÁVÁNÍ

Přináší inspirativní informace pedagogům, rodičům i všem ostatním, kteří se o vzdělávání zajímají. V aktuálním vydání se můžete např. podívat jaká jídla dostávají děti ve školních jídelnách v různých zemích světa nebo se dozvědět víc o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, která nutí rodiče k očkování. Setkáváte se ve škole s nesnášenlivostí? Podívejte se na praktický manuál pro učitele Chci to řešit! Pokud se přihlásíte k odběru, můžete pravidelně dostávat informace k zajímavým tématům i v dalších týdnech.

HLEDÁTE DOBRÉ KURZY ANGLIČTINY, KTERÉ BAVÍ DĚTI I DOSPĚLÉ? ZKUSTE MORTIMER ENGLISH CLUB!

Výuka jazyků, konkrétně angličtiny může vypadat různě, a většinou tomu odpovídají i výsledky. Pokud nechcete pořád dokola začínat v nezáživných kurzech nebo odradit děti hned z počátku nudnou výukou, zkuste MORTIMER ENGLISH CLUB. Díky těmto kurzům se naučíte anglicky zábavně a všemi smysly. V nabídce jsou kurzy angličtiny pro děti, dospělé i seniory. Kurzy mohou být inspirací i pro všechny, kteří hledají zajímavou možnost pracovního uplatnění nebo podnikání.

PROČ ZAČÍT S EKOLOGICKOU VÝCHOVOU U DĚTÍ

Děti, které vidí rodiče, jak třídí odpad, to dělají samy. Naučí se to, protože rodiče odpad třídí. V rodinách, kde se odpad automaticky třídí, se takto nenápadně pěstuje "pečovatelský" vztah k přírodě. Ve školách pomáhají vzdělávací projekty společnosti ASEKOL.

Asekol_cervene_k_468x60px__05