Ch_bannery_brezen_2019_965x100

Vložení akce

 • zveřejnění akce je bezplatné
 • údaje vyplňujte pečlivě, po „vložení“ je znovu zkontrolujte a případné chyby opravte („editovat“) a znovu potvrďte („vložit“)
 • dbejte na výstižnost názvu a uvedení všech podstatných údajů
 • po vložení akce je možné přidat také obrázek
 • seznamte se s podmínkami uvedenými v dolní části stránky
 • můžete-li recipročně uvést odkaz : „AZ RODINA.cz – informační portál (nejen) pro rodiče“ na vašich internetových stránkách, předem moc děkujeme

Pro koho (vyberte jednu možnost):

Typ (zaměření) akce (označte jednu možnost):

kulturní a společenské akce
pobyty
kurzy, kroužky, semináře (vzdělávací, zájmové)
těhotenství, porod, rané mateřství
ostatní

Kde (zadání lokality)(po zadání kraje se otevře seznam měst):
neznáte kraj? http://mesta.obce.cz

Název akce (např. VÝSTAVA „JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY“):

Datum - začátek akce:

Datum - konec akce (je-li akce jednodenní zvolte opět datum začátku):

Čas (u jednodenní akce pište ve formátu: 9.00 - 19.30 , u vícedenní a dlouhodobé akce uveďte rozpis dle dnů – např. „ So: 9.00 – 19.30, Ne: 10.00 – 17.00“ nebo Otevírací doba: Po – Pá: 8.00 - 18 00 hodin, So, Ne: 9.00 – 17.00):

Místo konání (název lokality – např. „DĚTSKÉ MUZEUM - Dietrichsteinský palác“, příp. ulice a číslo - město neuvádějte, již jste zadali):

Anotace (stručný, výstižný, nejpodstatnější text, zobrazí se v seznamu):

Perex (text se zobrazí tučně v detailu prezentace –vhodné jen zkopírovat anotaci, ta se v detailu znovu nezobrazí!):

Text (podrobnější text o akci – není bezpodmínečně nutný. Pokud je nutné se na akci předem přihlásit, nezapomeňte uvést přesný způsob – u koho, na jakých kontaktech. Tučně uveďte informace pokud: je zajištěno hlídání dětí, akce je zdarma):

WWW adresa (adresa, na které se zájemce dozví další podrobnosti o akci):

Kontakt (kontaktní osoba, telefon, e-mail – povinné údaje v případě, že není zadána www):

SEO klíčová slova (klíčová slova, která vystihují obsah přidané akce):

SEO popis akce (Popisek stránky, který se nezobrazuje v prohlížeči. Vyhledávače ji však berou jako informaci o obsahu dané stránky):

Podmínky:

 1. akce bude na webu vystavena během několika dní (většinou spíš hodin) po odsouhlasení editorem!
 2. provozovatel má právo akci nezveřejnit, uzná-li to za vhodné
 3. odpovědnost za obsahovou správnost nese zadavatel
 4. zadavatel nese odpovědnost i v případě, že je vystavený text v rozporu s právním řádem ČR nebo dobrými mravy
 5. potvrzením tlačítka „Vložit“ vyjadřuje zadavatel souhlas s výše popsanými podmínkami

Festival_tehotenstvi_2021_250x250
250x250_azrodina_leto__9_
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů
Bata