rodina a děti

  • ostatní
Zobrazeno 1 - 15 z 28
  • 1
  • 2
Řadit podle času vložení | abecedy

SDRUŽENÍ PRO PŘIROZENÝ POROD

V současné chvíli neexistuje v českém porodnictví možnost svobodné a informované volby místa a druhu porodu. Budoucím matkám a matkám není tak umožněn volný přístup k veškeré možné péči a informacím, porodním asistentkám není umožněno provádět všechny výkony pro které jsou aprobovány.

více...

ORGANIZACE PŘÁTEL EKOLOGICKÉHO ROZVOJE O.S.

Litoměřice

Projekt ZVÍŘÁTKA LIDEM.CZ vznikl na základě zjištění, že dnešní nejmladší generaci je stále méně a méně dopřáván kontakt s přírodou... Projekt funguje na jednoduchém principu, kdy za přítomnosti živého zvířete (koza, prasátko, poník, králík, kuře, kachna apod.– typicky česká zvířata) jsou dětskému kolektivu, formou zábavného kontaktního programu, představovány základy vztahu člověka a zvířete. Hlavním pilířem činnosti občanského sdružení Oper o.s se staly návštěvy MŠ a ZŠ, kdy není nutno vytrhávat děti z jejich známého prostředí, což má příznivý vliv na jejich celkové vnímání programu.

více...

Občanské sdružení ZRNKA

Praha 4

Projekt BABYKLOKÁNCI občanského sdružení ZRNKA vznikl v roce 2009 a starají se o něj maminky nedonošeňátek, jejich příbuzní, ale i ostatní lidé, kteří chtějí pomoci, jedná se o svépomocnou samofinancující se skupinu podporující děti narozené brzy nebo nemocné. Vzniku tohoto projektu předcházela internetová diskuse, kde se scházely maminky čerstvých nedonošeňátek s těmi odrostlejšími i dalšími maminkami, které je na této těžké cestě doprovázely. Za vznikem projektu byla touha umožnit tuto podporu co největšímu množství maminek, rodičů i ostatních.

více...

ČESKÁ ASOCIACE DUL

Praha 6

Duly České asociace dul od roku 2001 pomohly již tisícům žen a jejich rodin. ČAD profesi duly uvedla na českou scénu.

více...

NEDOKLUBKO O.S.

Nové Veselí

Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí. Vzniklo v červnu 2002 z iniciativy rodičů nedonošených dětí. Navazuje na činnost neformálního klubu vzniklého v roce 1996 při perinatologickém centru Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí.

více...

DĚTI BEZ HRANIC

Praha 4

Občanské sdružení DĚTI BEZ HRANIC je nezisková organizace mladých lidí nadšených pro volný čas dětí a mládeže, sídlící v Praze 4. Pořádá dětské tábory (jarní tábory, letní tábory) a víkendové akce (jednodenní i vícedenní) a snaží se dětem přinášet zážitky ze soutěží, přírody, sportu, výletů, dobrodružství a kamarádství.

více...

SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Brno

Vzniklo v roce 1995. Jeho cílem je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Pomoc směřuje jednak dětem odebraným z biologických rodin z důvodů ohrožení vývoje dítěte či absence rodinného zázemí, zároveň dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným a dětem umístěným v dětských domovech, výchovných či diagnostických ústavech. V současné době Sdružení pěstounských rodin pracuje s celostátní, krajskou a místní působností v několika projektech.

více...

MC BARBORKA

Most

MC Barborka provozuje Krušnohorské centrum pro rodinu sociální péči, o. s. (dále jen KCR). Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chce rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.

více...

KRUHŽÍTKO, o.p.s.

Praha 6

Organizace sídlí v Praze 6 - Střešovicích a klade si za cíl rozvíjet místní sociální sítě péčí o děti předškolního věku, jejich rodiče, a další zájemce z řad veřejnosti. Chce kompenzovat nedostatek míst ve školkách, finanční nedostupnost soukromých školek a nabízet alternativu k mateřským centrům. Klub by se měl stát komunitním centrem pro načerpání sil i poznatků.

více...

Via Sophiae o. s.

Zlín

Cílem sdružení je podpora rodin, sociálně znevýhodněných skupin, podpora celoživotního vzdělávání a podpora zdravého životního stylu. Hlavním projektem jsou internetové stránky RODINA VE ZLÍNĚ, jejichž autorkou je maminka na MD. Cílem tohoto portálu je zprostředkovat komplexní informace o službách a aktivitách, které město Zlín rodinám nabízí.

více...

SIMP, o.s.

Praha 6

pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám, kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Zabývá se rovněž poradenstvím pro firmy a organizace v otázkách rovných příležitostí na trhu práce a dále jejich propagací ve společnosti.

více...

KOLOKOČ, o.s.

Drnovice

občanské sdružení pro děti a mládež pořádá nejrůznější pravidelné i nepravidelné akce a aktivity pro rodiny s dětmi z Drnovic a blízkého okolí.

více...

Dobrovolnické centrum, o.s.

Ústí nad Labem

Občanské sdružení Dobrovolnické centrum, o.s. vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Našemu poslání, programům a projektům se věnujeme od roku 2000. V současné době je u nás registrováno 819 dobrovolníků. Většina se dlouhodobě věnuje potřebným a to jak rodinám, dětem a mládeži, tak pacientům upoutaným na lůžko v nemocnicích nebo seniorům bez rodiny v seniorských domovech.

více...

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM

Praha 8

Od roku 2000 pomáhá nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem po celé ČR.

více...

ANIMA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO PÉČI O RODINY ZÁVISLÝCH

Praha 2

Sdružení realizuje dlouhodobý program ambulantní péče o děti z rodin osob závislých, sestávající se z pravidelných skupinových setkání, víkendových pobytů a dlouhodobého zimního a letního socioterapeutického pobytu. Součástí péče je i spolupráce s rodiči, která ovšem není podmínkou přijetí dítěte do programu.

více...
Zobrazeno 1 - 15 z 28
  • 1
  • 2
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359