rodina a děti

RODINNÉ A KULTURNÍ CENTRUM NOVÁ TROJKA

Praha 3

Občanské sdružení, jehož cílem je nabídnout přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu

více...
Zobrazeno 31 - 45 z 55
Řadit podle času vložení | abecedy

MATEŘSKÉ CENTRUM YMCA NEVEKLOV

Neveklov

Setkávání maminek s dětmi, výtvarný program nebo volná herna, výtvarné kroužky s prvky arteterapie, kurzy angličtiny, kurz využití počítačů a internetu.

více...

MC BARBORKA

Most

MC Barborka provozuje Krušnohorské centrum pro rodinu sociální péči, o. s. (dále jen KCR). Cílem KCR je podpora rodinného soužití - rodinné soudržnosti, rodinné adaptability, kvality komunikace v rodině a posilování odolnosti rodiny, dále pak podpora sociálního rozvoje společnosti a posílení postavení rodiny ve společnosti a v neposlední řadě zlepšení kvality života. Chce rovněž hájit zájmy rodin na místní úrovni, poskytovat prostor pro vzájemné setkávání a zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity.

více...

MC MATEŘÍDOUŠKA o.s. Hejnice

Hejnice

Mateřské centrum Mateřídouška bylo založeno v dubnu 2003 jako nezávislé dobrovolné občanské sdružení(nezisková organizace). Funguje na principu vlastní aktivity a tvořivosti rodičů, ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. Od zájmu a aktivity jednotlivých rodičů, které centrum navštěvují, se odvíjí program a provoz centra.

více...

MC PLZEŇSKÉ PANENKY

Plzeň

Mateřské centrum, které je zaměřeno na ženu, ženu – matku, podporuje a rozvíjí osobnostní a tvůrčí schopnosti ženy

více...

MC RYBIČKA

Praha 4

Občanské sdružení Rybička bylo založeno matkami na mateřské dovolené v září 2005 za účelem provozování Rodinného klubu Rybička, který vznikl v roce 2003 jako svépomocné zařízení pro využití volného času pro rodiče pečující o nejmenší a předškolní děti.

více...

NADACE NAŠE DÍTĚ

Praha 8

pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Charitativní akce Dejme týrání dětí červenou kartu!

více...

NATAMA

Praha 3

občanské sdružení Natama provozuje Institut náhradní rodinné péče od roku 2004. Zaměřuje se na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodičů, odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci s dětmi a s rodinami.

více...

NEDOKLUBKO O.S.

Nové Veselí

Sdružení rodičů a přátel nedonošených dětí. Vzniklo v červnu 2002 z iniciativy rodičů nedonošených dětí. Navazuje na činnost neformálního klubu vzniklého v roce 1996 při perinatologickém centru Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí.

více...

OBČANSKÁ INSPIRACE

Praha 14, Praha 6

sdružení provozuje dvě komunitní střediska v Praze 6 – Bubenči a v MČ Praha 14 – Černém Mostě , bezplatnou sociálně právní poradnu, organizuje osvětové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a rodiče

více...

Občanské sdružení ZRNKA

Praha 4

Projekt BABYKLOKÁNCI občanského sdružení ZRNKA vznikl v roce 2009 a starají se o něj maminky nedonošeňátek, jejich příbuzní, ale i ostatní lidé, kteří chtějí pomoci, jedná se o svépomocnou samofinancující se skupinu podporující děti narozené brzy nebo nemocné. Vzniku tohoto projektu předcházela internetová diskuse, kde se scházely maminky čerstvých nedonošeňátek s těmi odrostlejšími i dalšími maminkami, které je na této těžké cestě doprovázely. Za vznikem projektu byla touha umožnit tuto podporu co největšímu množství maminek, rodičů i ostatních.

více...

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM

Praha 8

Od roku 2000 pomáhá nemocným, opuštěným a handicapovaným dětem po celé ČR.

více...

OLEŠNICKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM HASTRMÁNEK

Olešnice

Provoz dětské herny (s možností pronajmutí na oslavu narozenin) a další zajímavé aktivity pro rodiče s dětmi.

více...

ORGANIZACE PŘÁTEL EKOLOGICKÉHO ROZVOJE O.S.

Litoměřice

Projekt ZVÍŘÁTKA LIDEM.CZ vznikl na základě zjištění, že dnešní nejmladší generaci je stále méně a méně dopřáván kontakt s přírodou... Projekt funguje na jednoduchém principu, kdy za přítomnosti živého zvířete (koza, prasátko, poník, králík, kuře, kachna apod.– typicky česká zvířata) jsou dětskému kolektivu, formou zábavného kontaktního programu, představovány základy vztahu člověka a zvířete. Hlavním pilířem činnosti občanského sdružení Oper o.s se staly návštěvy MŠ a ZŠ, kdy není nutno vytrhávat děti z jejich známého prostředí, což má příznivý vliv na jejich celkové vnímání programu.

více...

PRAŽSKÉ MATKY

Praha 2

občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy

více...

RODIČOVSKÉ CENTRUM CHALOUPKA

Ostrava

je nevládní nezisková organizace, kterou jakožto občanské sdružení založili v únoru 2004 rodiče z Ostravy. V dubnu 2005 jsme se stali členy Sítě mateřských center. Naše činnost je soustředěna do bezpečné herny, kde mohou rodiče a jejich děti využít námi nabízený program. Herna je otevřena denně.

více...
Zobrazeno 31 - 45 z 55
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359