rodina a děti

  • ostatní
Zobrazeno 16 - 28 z 28
  • 1
  • 2
Řadit podle času vložení | abecedy

FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

Praha 1

občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky

více...

NADACE NAŠE DÍTĚ

Praha 8

pomáhá týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem. Charitativní akce Dejme týrání dětí červenou kartu!

více...

NATAMA

Praha 3

občanské sdružení Natama provozuje Institut náhradní rodinné péče od roku 2004. Zaměřuje se na vyhledávání a přípravu nových pěstounských rodičů, odborné provázení pěstounských a osvojitelských rodin a poradenskou a terapeutickou práci s dětmi a s rodinami.

více...

CENAP

Brno

Centrum naděje a pomoci nabízí poradenství a osvětovou činnost v oblasti rodinné a sexuální výchovy, s důrazem na rozvoj dobrých partnerských vztahů a podporu rodinného života, na sociální služby a řešení specifických problémů v souvislosti s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím.

více...

HoSt - Home Start Česká republika

Praha 10

Občanské sdružení, které se zaměřuje na pomoc rodičům nebo osobám pečujícím o dítě, na podporu rodinám s alespoň jedním dítětem předškolního věku prostřednictvím vyškolených dobrovolníků-rodičů. Spojuje ty, kteří již rodičovskou roli znají s těmi, kteří v tomto ohledu potřebují pomoc (velmi mladí rodiče bez zázemí, se zkušeností z dětských domovů, rodiče osamělí, izolovaní apod.)

více...

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL NEKLIDNÝCH A HYPERAKTIVNÍCH DĚTÍ

Brno

PROGRAMY PRO RODINY S HYPERAKTIVNÍMI DĚTMI. Klub je služba rodinám s dětmi, které trpí syndromem ADHD nebo výrazným neklidem. Služba se v Brně rozvíjí od r.2002 a vznikla z potřeb rodičů neklidných dětí vzájemně povzbudit a získat potřebné informace a pomoc pro každodenní život s obtížně vychovatelným dítětem.

více...

EKO-INFO CENTRUM OSTRAVA

Dobroslavice, Fulnek, Klimkovice, Ostrava

bylo založeno v roce 1999 s hlavními cíli v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Mezi hlavní aktivity patří rozvoj a realizace volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi prostřednictvím EVVO, komunitními a sociálními projekty.

více...

HNUTÍ ZA AKTIVNÍ MATEŘSTVÍ (HAM)

Praha 1

od roku 1999 se snaží usilovat o pozitivní změny českého porodnictvi, v posledních letech obrací svou pozornost i k dalším aspektům mateřství a rodičovství.

více...

DLOUHÁ CESTA

Čelákovice

občanské sdružení Dlouhá cesta bylo založeno na začátku roku 2005 s posláním pomáhat rodičům a rodinám, které se musejí vyrovnávat se ztrátou dítěte.

více...

OBČANSKÁ INSPIRACE

Praha 14, Praha 6

sdružení provozuje dvě komunitní střediska v Praze 6 – Bubenči a v MČ Praha 14 – Černém Mostě , bezplatnou sociálně právní poradnu, organizuje osvětové, vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a rodiče

více...

ROSA - SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY

České Budějovice

posláním je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. U vědomí naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni

více...

PRAŽSKÉ MATKY

Praha 2

občanské sdružení, které usiluje o zlepšení stavu životního prostředí, o zvýšení zájmu veřejnosti o tuto problematiku, a především o odpovědnější přístup občanů i veřejné správy

více...

APERIO - SPOLEČNOST PRO ZDRAVÉ RODIČOVSTVÍ

Praha 5

Posláním sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti, aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství

více...
Zobrazeno 16 - 28 z 28
  • 1
  • 2
Raj_knih
Eproton_autosedačky

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359