rodina a děti

RODINNÉ A KULTURNÍ CENTRUM NOVÁ TROJKA

Praha 3

Občanské sdružení, jehož cílem je nabídnout přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu

více...
Zobrazeno 46 - 55 z 55
Řadit podle času vložení | abecedy

RODINNÉ CENTRUM FABIÁNEK, o.s.

Dobřichovice

Dobrovolné občanské sdružení Rodinné centrum Fabiánek je nezisková organizace, která nabízí program pro celé rodiny, především pro děti předškolního věku a jejich rodiče.

více...

RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, o.s.

Lety

Občanské sdružení RC Leťánek je otevřenou neziskovou organizací na dobrovolnické bázi, která svými aktivitami podporuje:

více...

RODINNÉ CENTRUM PALEČEK

Praha 3

Rodinám s malými dětmi i rodinám s dětmi předškolního věku nabízí širokou paletu kurzů a kroužků.

více...

ROSA - SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY

České Budějovice

posláním je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a princip trvalé udržitelnosti, a to výchovou, osvětou a vlastním příkladem, pomáhat jejich uvádění do života. U vědomí naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni

více...

SDRUŽENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Brno

Vzniklo v roce 1995. Jeho cílem je pomoci opuštěným, sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem a mladým lidem. Pomoc směřuje jednak dětem odebraným z biologických rodin z důvodů ohrožení vývoje dítěte či absence rodinného zázemí, zároveň dětem sociálně a zdravotně znevýhodněným a dětem umístěným v dětských domovech, výchovných či diagnostických ústavech. V současné době Sdružení pěstounských rodin pracuje s celostátní, krajskou a místní působností v několika projektech.

více...

SDRUŽENÍ PRO PŘIROZENÝ POROD

V současné chvíli neexistuje v českém porodnictví možnost svobodné a informované volby místa a druhu porodu. Budoucím matkám a matkám není tak umožněn volný přístup k veškeré možné péči a informacím, porodním asistentkám není umožněno provádět všechny výkony pro které jsou aprobovány.

více...

SIMP, o.s.

Praha 6

pomáhá při uplatnění na trhu práce několika cílovým skupinám, kterým nabízí komplexní systém podpory pro úspěšný vstup do zaměstnání. Zabývá se rovněž poradenstvím pro firmy a organizace v otázkách rovných příležitostí na trhu práce a dále jejich propagací ve společnosti.

více...

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER O.S.

Praha 1

sdružuje jednotlivá mateřská centra v celé ČR (je jich téměř 230)

více...

TŘEBÍČSKÉ "mateřské" CENTRUM o.s.

Třebíč

Třebíčské "mateřské" centrum o.s. je neziskovou organizací, která v roce 2008 slaví 10 let existence. Nabízí pestrý a bohatý program na profesionální úrovni převážně rodičům s dětmi v předškolním věku (tzv. dopolední provoz), ale i ostatním lidem.

více...

Via Sophiae o. s.

Zlín

Cílem sdružení je podpora rodin, sociálně znevýhodněných skupin, podpora celoživotního vzdělávání a podpora zdravého životního stylu. Hlavním projektem jsou internetové stránky RODINA VE ZLÍNĚ, jejichž autorkou je maminka na MD. Cílem tohoto portálu je zprostředkovat komplexní informace o službách a aktivitách, které město Zlín rodinám nabízí.

více...
Zobrazeno 46 - 55 z 55
Raj_knih
Eproton_autosedačky

KŘÍDLA A KOŘENY

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN.

www.kridla-koreny.cz
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359