11032575

právní

!DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT NA: INFO@AZRODINA.CZ!

!UPOZORNĚNÍ! Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ PŘIJÍMÁME DOTAZY DO PORADNY JEN V MĚSÍCÍCH: ÚNORU, DUBNU, ČERVNU, ZÁŘÍ A LISTOPADU. Z kapacitních důvodů si redakce vyhrazuje právo dotazy ke zpracování odpovědi vybírat, a to zejména takové, jejichž téma zatím nebylo zodpovězeno a mohou být užitečné jako modelové situace pro další tazatele. ZASLÁNÍM DOTAZU UDĚLUJE TAZATEL SOUHLAS S ANONYMNÍM ZVEŘEJNĚNÍM SVÉHO DOTAZU I ODPOVĚDI. Mnoho informací můžete najít v již zodpovězených dotazech! UPOZORŇUJEME, ŽE V RÁMCI INTERNETOVÉ PRÁVNÍ PORADNY JE MOŽNÉ POSKYTNOUT POUZE OBECNÉ INFORMACE, JEJICHŽ POUŽITÍ JE VE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI. KONKRÉTNÍ POSTUP JE NUTNÉ KONZULTOVAT VŽDY INDIVIDUÁLNĚ S ADVOKÁTEM ČI JINÝM ODBORNÍKEM. V oblasti dávek je možné odpovídat pouze na dotazy obecnějšího charakteru. S konkrétními dotazy (nároky, výpočty) se prosím obracejte přímo na kompetentní úřady v místě vašeho bydliště. Děkujeme za pochopení.

na vaše dotazy odpovídají odborníci z MPSV, ČSSZ, KM SSP Praha 6 a Olomouc, ÚP Brno-město, KÚ Libereckého kraje, Wolters Kluwer ČR, a. s. a JUDr. Romana LUŽNÁ

CO JE "PPM" (PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ) A CO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK (aktualizace k 1.1.2012)

DOTAZ Z PORADNY - Budu nastupovat na mateřskou dovolenou, kterou mi bude platit zaměstnavatel, ale nevím jak dlouho ji platí. O jakou dávku si mám požádat? Mateřskou nebo rodičovský příspěvek? Jaký je v tom rozdíl a co je k tomu potřeba?

odpověď - ČSSZ, odbor komunikace, MPSV, odbor 21
Zobrazeno 646 - 660 z 1105
Řadit podle času vložení | abecedy

PLNOLETÝ SYN, NEJISTÉ STUDIUM A VÝŽIVNÉ

DOTAZ Z PORADNY - Mám zletilého syna, který má již ukončenou střední školu. Po ukončení střední školy byl přijat na vyšší odbornou školu, kde studium v pololetí ukončil na vlastní žádost a nastoupil na brigádu a poté do zaměstnání. V září loňského roku mi oznámil, že nastupuje na vysokou školu a požaduje placení výživného. Sepsali jsme tedy dohodu o placení výživného. V letošním roce(v září) jsem se dozvěděl, že přestoupil na jinou vysokou školu stejného zaměření a opět do prvého ročníku. Zletilého syna jsem kontaktoval a požádal ho o informaci, kde tedy studuje. Odpověděl mi, že je stále studující a nepředložil mi žádný doklad, který by to potvrzoval. Mám z tohoto pocit, že řádně neplní povinnosti při studiu. Jsem tedy povinen platit nadále výživné?

odpověď - JUDr. Romana Lužná

VYPOŘÁDÁNÍ MAJETKOVÝCH VZTAHŮ A ZVYŠOVÁNÍ VÝŽIVNÉHO

DOTAZ Z PORADNY - Jsem od roku 2003 rozvedená, v péči mám z tohoto manželství 2 děti, dnes již 14 a skoro 17let. Protože bývalý manžel přestal přispívat dětem na školu, kroužky, atd., rozhodla jsem se požádat o zvýšení výživného. Starší syn již navštěvuje střední školu a mladší dcera je v deváté třídě ZŠ a na střední se chystá, náklady se tím velmi zvýšily. Potíž je v tom, že jsem našla ve smlouvě upravující vypořádání majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu, kterou jsem uzavřeli před rozvodem, tuto větu: Dále se účastníci Smlouvy dohodli, že jejich dohoda, schválená soudem a rozsudkem Okresního soudu v ... č.j....... ohledně výživného na nezl. děti ..... a ..... zůstane beze změn, tj. že matka ....... nebude požadovat vyšší výživné než je v této dohodě uvedeno.Znamená to tedy, že nemůžu požádat o zvýšení výživného? Můžete mi poradit, jestli se s tím dá něco dělat či nikoli?

odpověď - JUDr. Romana Lužná

VÝPOČET PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI ZE ZAMĚSTNÁNÍ NEBO RD?

DOTAZ Z PORADNY - Prosím Vás o radu v případě stanovení výše podpory v nezaměstnanosti. 18.9.2009 mi skončila rodičovská dovolená, od roku 2004 do 19.9.2009 jsem byla v zaměstnaneckém poměru (nástup 2004, od 2007 - 18.9.2009 RD), který byl ukončen dohodou podle § 49 zákoníku práce s následujícím odstavcem: Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci spolu se mzdou za měsíc září tj. v řádném výplatním termínu dle Pracovní smlouvy, odměnu ve výši XXXKč. Na ÚP mi bylo sděleno, že výše podpory v nezaměstnanosti bude vypočtena z rodičovského příspěvku za dobu trvání RD. Vzhledem k výše uvedenému odstavci z Dohody o rozvázání pracovního poměru se však domnívám, že za měsíc září jsem byla fakticky zaměstnána, tudíž by ÚP měl stanovit výši dávek v nezaměstnanosti z mého průměrného měsíčního výdělku u zaměstnavatele. Můžete mi, prosím, toto vyvrátit nebo potvrdit?

odpověď - Bc. Šárka Sedláková, ÚP Brno - město

CO DĚLAT, KDYŽ OTEC POSÍLÁ NIŽŠÍ VÝŽIVNÉ

DOTAZ Z PORADNY - Mám 6letého syna, jsem rozvedená a mám soudem určené výživné 4 000 Kč, které mi má bývalý manžel posílat každý měsíc na účet. Platí však pouze 1 000 Kč. Mohu s tím něco udělat?

odpověď - JUDr. Romana Lužná

NOVÝ PLATOVÝ VÝMĚR PŘI NÁVRATU PO RD?

DOTAZ Z PORADNY - Od 1.10.09 bych měla dle předběžné písemné dohody nastoupit do zaměstnání z rodičovské dovolené (synovi je 2 roky a 2 měsíce). Pro syna mám zajištěno hlídání. Dle dohody se zaměstnavatelem nastupuji na stejné místo, se stejnou pracovní dobou a stejnou pracovní náplní. Zaměstnavatel mi však chce dát podepsat jiný platový výměr, než jsem měla při odchodu na mateřskou dovolenou. Má na to právo? Když se vracím po rodičovské dovolené musím s firmou podepisovat nějaký dodatek ke smlouvě či nový platový výměr, když se vracím na stejné místo?

odpověď - JUDr. Jaroslav Jakubka, Wolters Kluwer ČR, a. s.

NEPLACENÉ VOLNO PO RD A VÝPOČET DALŠÍ NEMOCENSKÉ A PPM

DOTAZ Z PORADNY - Jsem momentálně 4.rokem s dcerou doma. Dceři budou 4 roky 9.1.2010. S manželem jsme se rozhodli, že bychom chtěli druhé dítě počít v listopadu 2009, aby se miminko narodilo v červenci 2010. Chci se zeptat, jak bych to měla s penězi. Jsem stále zaměstnána, odpracovány plné dva roky u zaměstnavatele, poté nástup na MD. Úderem 3 let mé dcery jsem svého zaměstnavatele kontaktovala s tím, že budu s dcerou ještě rok doma (a pobírat rodičovský příspěvek 3 800 Kč). Bylo mi sděleno, že si mám zažádat o neplacené volno (které tedy čerpám). Prosím o radu, zda budu mít nárok na PPM a jak ovlivní neplacené volno ve 4.roce prvního dítěte výši PPM u 2.dítěte? Jak se bude počítat výše PPM, pokud bych nastoupila po skončení neplaceného volna (ve 4 letech prvního dítěte) do práce a jak by se výpočet lišil, pokud by bylo celé těhotenství rizikové (byla bych na neschopence)? Jak by se stanovila výše této nemocenské? Děkuji moc za vysvětlení mé situace a případnou radu, jak nejlépe postupovat.

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

DOLOŽENÍ PŘÍJMŮ A SNÍŽENÍ VÝŽIVNÉHO

DOTAZ Z PORADNY - Bývalá manželka si zažádala o zvýšení alimentů. Já mám částečný invalidní důchod a k tomu pobírám 5 měsíční podporu z uřadu práce, která mi příští měsíc končí. Jelikož chtějí příjmy za posledních 6 měsíců, tak asi musím doložit i podporu, je to tak? Soud proběhne tento měsíc a já budu v listopadu už pobírat jenom částečný invalidní důchod. Kdy si mohu zažádat o snížení alimentů?

odpověď - JUDr. Romana Lužná

POROD VE ŠPANĚLSKU. JAK ZAJISTIT PPM, PORODNÉ, CESTOVNÍ DOKLAD, RODNÝ LIST A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ DÍTĚTE.

DOTAZ Z PORADNY - Momentálně jsem na rodičovské dovolené s dvouletou dcerou, obě máme trvalé bydliště v ČR, stále jsem vedena jako zaměstnanec v původnim zaměstnání v ČR, kde jsem pracovala ještě před nástupem na mateřskou. Manžel (trvale bytem v ČR) pracuje dočasně ve Španělsku a já s dcerkou pobýváme střídavě v ČR a ve Španělsku. Nyní jsem opět těhotná, hradím si soukromou zdravotní péči ve Španělsku a zde také budu rodit. Návrat do ČR plánuji 4-5 měsíců po porodu...

odpověď - kolektiv autorů

TĚHOTENSTVÍ A POROD VE ŠVÝCARSKU (NEBO NĚMECKU)

DOTAZ Z PORADNY - Mám dotaz ohledně péče ve Švýcarsku, kde žiji a pracuji již třetím rokem. Jsem odhlášena z pojišťení v ČR jak u ZP, tak na OSSZ. V příštím roce plánuji narození dítěte a zajímalo by mě, jestli mé dítě bude po narození automaticky občanem Švýcarska. Můj přítel je občan SRN a já mám české občanství a rovněž trvalý pobyt v ČR. Jak dlouho trvá ve Švýcarsku mateřská dovolená, resp. rodičovská a na jaké zabezpečení mám nárok? Svatbu zatím neplánujeme. Mám nárok na porodné, když v ČR neplatím ZP ani SP? Stejný dotaz bych měla i za podmínek, že budu rodit v SRN.

odpověď - kolektiv autorů

TĚHOTNÁ ČEŠKA V JIŽNÍ AFRICE BEZ ČESKÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. JAK TO BUDE S PORODEM, RODIČOVSKÝMI DÁVKAMI A STÁTNÍM OBČANSTVÍM DÍTĚTE?

DOTAZ Z PORADNY - Z České republiky jsem se odstěhovala v roce 2001 do Velké Británie, kde jsem pracovala po dobu 7let. Poté jsem se krátkodobě vrátila do Čech, kdy jsem si obnovila české pojištění a zaplatila penále s tímto spojené, jelikož jsem nebyla pojištěna po celou dobu pobytu v UK. Po 3 měsících v České republice jsem opět odcestovala do Velké Británie (a zrušila zdravotní pojištění v Čechách), kde jsem pracovala a tudíž za mě odváděl zdravotní pojištění zaměstnavatel. Během této doby jsem s přítelem odletěla do Jižní Afriky, kde jsme se vzali, a vcelku nečekaně jsme zůstali. Já ovšem nezaměstnaná po dobu jednoho roku, a tudíž bez zdravotního pojištění..

odpověď - JUDr. Markéta Nováková, Ing. Pavlína Hedererová, Mgr. Jiří Rod

OSVČ A ZÁLOHY NA POJIŠTĚNÍ V DOBĚ MD a RD

DOTAZ Z PORADNY - Jako OSVČ provozuji zubní ordinaci. V roce 2008 jsem vykázala zisk, a tedy se mi zvýšily zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 14. 3. 2009 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, pobírala PPM, a do ordinace přijala zaměstnance. Nové vyšší zálohy jsem zaplatila ještě za březen, pak mi na pobočce VZP bylo sděleno, že je dále platit nemusím...

odpověď - Mgr. Jiří Rod

OSVČ (VEDLEJŠÍ ČINNOST) A PPM

DOTAZ Z PORADNY - Pracuji přes dva roky a od března 2009 jsem si obnovila živnost jako vedlejší činnost. Nyní si platím nemocenské pojištění měsíčně různé částky (první platba v dubnu). Datum porodu mám cca koncem února 2010 a podmínky splnění 270 dnů bych měla splnit v prosinci 2009. Podmínku 180 dnů splním. Ale není mi jasné, pokud půjdu na neschopenku jako podnikatel již v listopadu, zda se mi započítávají do těchto 270 dní i tyto dny (dny kdy budu nemocná), protože jinak bych danou podmínku nesplnila. Jsou důležité pro výpočet PPM z vedlejší činnosti výše záloh a jakou roli zde pak hrají příjmy ze živnosti? Je ještě nějaká podmínka, kterou musím splnit, abych mohla čerpat PPM jako podnikatel a jako zaměstnanec?

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

KOMBINOVANÉ STUDIUM A ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

DOTAZ Z PORADNY - Do 12.8.2009 jsem byla vedena jako student prezenčního studia na VŠ.12.8.2009 jsem přestoupila na kombinované studium. A od 1.9.2009 jsem nastoupila do práce. Do kdy jsem vedena jako student, kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění? V práci mi tvrdí, že tím, že jsem přešla na dálkové studium, nejsem vedena jako student. Myslela jsem, že studentem jsem do 26 let (je mi 24). Nebo si musím zaplatit pojištění od 12.8. do 1.9.?

odpověď - Ing. Marta Ženíšková, Wolters Kluwer ČR, a. s.

ZPOŽDĚNÍ DÁVKY Z NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se vyplácejí dávky při pracovní neschopnosti. Jsem v 5. měsíci těhotenství, od 2. měsíce jsem na neschopence a ještě jsem nedostala žádné peníze, kromě těch od zaměstnavatele (14.dní) a pak doplatek do konce měsíce od ČSSZ. Takže jednu celou výplatu jsem ještě nedostala. Mohu se na to někde informovat? Nebo musím jen čekat? Slyšela jsem, že vyplacení někdy trvá dlouho, ale jak je to ze zákona? Do kdy musí být částka vyplacena? A co mohu dělat pokud mi částka vyplacena nebyla?

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

VÝŽIVNÉ - KAŽDÝ RODIČ JEDNO DÍTĚ V PÉČI

DOTAZ Z PORADNY - Přítel po rozvodu dostal do své péče syna a bývalá manželka dceru. Ani jeden neplatil druhému výživné. Syn je čerstvě vyučený a dcera studuje. Bývalá manželka nyní žádá pro dceru výživné. Má na to nárok?

odpověď - JUDr. Romana Lužná
Zobrazeno 646 - 660 z 1105
Prospanek-postele_250x250
Fast_sencor_250x250_prosinec2016

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

DÍTĚ SE BOJÍ TMY? - ZKUSTE VARTA PAUL THE BEAR NIGHT LIGHT

Představujeme vám pomocníka pro klidné spaní vašeho dítěte.

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny. Do 3.7. se navíc nákupem vybraných telefonů zapojíte do soutěže o 100 jízdních kol!

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

MĚKKÁ NEBO TVRDÁ MATRACE? ZVOLTE VARIABILNÍ.

Na trhu je spousta matrací z různých materiálů, které se liší kromě jiného také různými stupni tuhosti. Pro laika je velmi těžké se v nabídce zorientovat. Často nevíme, jestli je pro nás vhodnější matrace tužší nebo měkčí, případně zda ji nebudeme později využívat pro jiného rodinného příslušníka, který může mít na matraci jiné požadavky. Ideálním řešením je variabilní matrace.

V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359