Asekol_cervene_k_965x100px__04

právní

!DOTAZY MŮŽETE POSÍLAT NA: INFO@AZRODINA.CZ!

!UPOZORNĚNÍ! Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ PŘIJÍMÁME DOTAZY JEN V OMEZENÉ MÍŘE, REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO DOTAZY KE ZPRACOVÁNÍ ODPOVĚDI VYBÍRAT, a to zejména takové, jejichž téma zatím nebylo zodpovězeno a mohou být užitečné jako modelové situace pro další tazatele. ZASLÁNÍM DOTAZU UDĚLUJE TAZATEL SOUHLAS S ANONYMNÍM ZVEŘEJNĚNÍM SVÉHO DOTAZU I ODPOVĚDI. Mnoho informací můžete najít v již zodpovězených dotazech! UPOZORŇUJEME, ŽE V RÁMCI INTERNETOVÉ PRÁVNÍ PORADNY JE MOŽNÉ POSKYTNOUT POUZE OBECNÉ INFORMACE, JEJICHŽ POUŽITÍ JE VE VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI. KONKRÉTNÍ POSTUP JE NUTNÉ KONZULTOVAT VŽDY INDIVIDUÁLNĚ S ADVOKÁTEM ČI JINÝM ODBORNÍKEM. V oblasti dávek je možné odpovídat pouze na dotazy obecnějšího charakteru. S konkrétními dotazy (nároky, výpočty) se prosím obracejte přímo na kompetentní úřady v místě vašeho bydliště. Děkujeme za pochopení.

na vaše dotazy odpovídají odborníci z MPSV, ČSSZ, KM SSP Praha 6 a Olomouc, ÚP Brno-město, KÚ Libereckého kraje, Wolters Kluwer ČR, a. s. a JUDr. Romana LUŽNÁ

CO JE "PPM" (PENĚŽITÁ POMOC V MATEŘSTVÍ) A CO RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK (aktualizace k 1.1.2012)

DOTAZ Z PORADNY - Budu nastupovat na mateřskou dovolenou, kterou mi bude platit zaměstnavatel, ale nevím jak dlouho ji platí. O jakou dávku si mám požádat? Mateřskou nebo rodičovský příspěvek? Jaký je v tom rozdíl a co je k tomu potřeba?

odpověď - ČSSZ, odbor komunikace, MPSV, odbor 21
Zobrazeno 376 - 390 z 1116
Řadit podle času vložení | abecedy

NÁROK NA PPM PŘI DRUHÉM DÍTĚTI A UKONČENÉM PP

DOTAZ Z PORADNY - Mám dotaz ohledně pobírání PPM u druhého dítěte. Poslední zaměstnání trvalo 14.4.2004 - 30.6.2009 (PP ukončen z organizačních důvodů). Pak následovala PN v ochranné lhůtě od 1.7.2009 do 11.8.2009. 12.8.2009 jsem nastoupila na PPM. Porod byl 21.9.2009 a PPM trvala do 23.2.2010 v denní výši 721,- Kč. Od 24.2. pobírám RP ve zrychlené variantě na 2 roky ve výši 11.400,- Kč. Termín dalšího porodu je 26.10.2011 (na PPM bych nastoupila 14.9.2011). Chtěla bych poprosit o informaci, zda-li mám nárok na PPM a v jaké výši a pokud ne, co se pro nárok dá dělat.

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

NÁROK NA PPM V DOBĚ ABSOLVOVÁNÍ STUDIA

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych se zeptat, jak je to s nárokem na PPM v případě, že jsem v červnu 2008 státnicovala po řádném denním pětiletém studiu na VŠ? Ze zákona bych měla být ještě celý následující měsíc po měsíci, ve kterém jsem úspěšně ukončila studium studentem, to znamená, že od 1.8.2008 by mi měla začít plynout šestiměsíční ochranná lhůta z nemocenského pojištění, tedy do 31.1.2009. Jestliže očekávaný den porodu je stanoven na 14.3.2009, je počátek 6. týdne před očekávaným dnem porodu v této ochranné lhůtě a tedy bych měla mít nárok na PPM? V současné době jsem od 4.8.2008 v evideci úřadu práce bez nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti, protože jsem nepracovala.

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

NÁROK NA PPM ZE ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ (OSVČ)?

DOTAZ Z PORADNY - Než nastoupím na mateřskou dovolenou, budu mít jako zaměstnanec odpracováno přes 2 roky (přesně 769 kalendářních dnů). Zároveň jsem OSVČ a podnikat budu dohromady víc než 1 rok (přesně 387 kalendářních dnů), z toho budu mít placeno dobrovolné nemocenské pojištění po dobu 183 kal. dny. Je toto dostačující pro nárok na PPM jak ze zaměstnání tak z podnikání?

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

NÁROK NA PPM; „NEMOCENSKÁ“ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

DOTAZ Z PORADNY - Má žena byla mnoho let zaměstnaná na plný úvazek u jedné větší společnosti. Dne 16. října 2005 se nám narodilo první dítě. Manželka pobírala PPM a nyní pobírá rodičovský příspěvek. Před necelými třemi měsíci opět otěhotněla a z důvodu zdravotních komplikací nastoupila od 17. října 2008 (den po 3. narozeninách našeho prvního dítěte) na nemocenskou. Termín porodu máme stanoven na 8. května 2009. Bude mít manželka ni u druhého dítěte nárok na PPM? Do práce nenastoupila, ale po celou dobu (od nástupu na mateřskou v roce 2005) je v pracovním poměru u svého původního zaměstnavatele, který by měl proplácet také nemocenskou. Zároveň se chci zeptat, zda-li pobíráním nemocenské automaticky zanikne nárok na rodičovský příspěvek, anebo je potřeba to písemně oznámit příslušnému úřadu.

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ a KM SSP Praha 6

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK A ÚHRADU ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PO POBYTU V USA

DOTAZ Z PORADNY - Jsem Češka s trvalým pobytem v USA, kde žiji a pracuji 14 let. V České republice jsem pracovala pouze jeden rok po ukončení vysoké školy a v souvislosti s odchodem do USA jsem se odhlásila z trvalého pobytu v ČR. V červnu čekám narození prvního dítěte a po vyčerpání placených 6-8 týdnů nemocenské se plánuji trvale odstěhovat do ČR a přihlásit se i s dítětem k trvalému pobytu zde... V USA jsem po celou dobu platila zdravotní a sociální pojištění. Ráda bych zůstala doma s dítětem po dobu 3-4 let. Rozumím tomu, že nárok na porodné a mateřskou mít nebudu, ale ráda bych se zeptala, jestli bych měla nárok na úhradu zdravotního pojištění státem a na rodičovský příspěvek? Vzniká nárok dnem přihlášení k trvalému pobytu nebo dnem, kdy jsem dočerpala nemocenské dávky v USA?

odpověď - Mgr. Jiří Rod a Ing. Pavlína Hedererová

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK PO NÁVRATU Z FRANCIE

DOTAZ Z PORADNY - Mám dotaz ohledně rodičovského příspěvku. Jsem těhotná. V této chvíli mám trvalý pobyt v České republice. Pracuji v zahraničí, konkrétně ve Francii. Nejsem vdaná, můj přítel - tedy otec dítěte pracuje jako živnostník také ve Francii. Zajímalo by mě, pokud bych se já sama s dítětem vrátila do České republiky až se dítě narodí, jaké mám šance dostat rodičovský příspěvek?

KM SSP Praha 6

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK PRO ŽENU ŽIJÍCÍ VE ŠVÝCARSKU, S TRVALÝM POBYTEM V ČR

DOTAZ Z PORADNY - Já i manžel jsme občany ČR, ale od roku 2007 žijeme ve Švýcarsku. Manžel zde pracuje a já jsem žena v domácnosti, nyní těhotná. Oba dva si zde hradíme zdravotní pojištění, nadále máme v ČR trvalý pobyt. Chci se zeptat, zda mám nárok na rodičovský příspěvek od data narození dítěte v ČR (na PPM v Čechách nárok nemám). Zde ve Švýcarsku nemám nárok na PPM, jelikož jsem tu nikdy nepracovala a na rodičovský příspěvek také ne. Mohu tedy žádat o rodičovský příspěvek v ČR?

odpověď - Ing. Pavlína Hedererová, KM SSP Olomouc

NÁROK NA RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK V MĚSÍCI KDY KONČÍ PPM?

DOTAZ Z PORADNY - Do 20.5. pobírám od zaměstnavatele peněžitou pomoc v mateřství. Od 20.5. žádám sociálku o rodičovský příspěvek. Dostanu od 20.5. do konce měsíce poměrnou část rodičovského příspěvku nebo nedostanu nic a začnou mi tento příspěvek vyplácet až od 1.6 ?

odpověď - Odbor sociální politiky, MPSV

NÁROK NA ŘÁDNOU DOVOLENOU U DRUHÉHO DÍTĚTE

DOTAZ Z PORADNY - Mám nárok na řádnou dovolenou od zaměstnavatele u druhého dítěte? Dne 19. 3. 2008 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, dne 1. 10. 2008 na rodičovskou dovolenou, zvolila jsem si tříletou variantu. Nyní jsem opět těhotná, předpokládaný nástup na mateřskou dovolenou je 2. 11. 2010. U prvního dítěte jsem si řádnou dovolenou vybrala. Nyní bych chtěla vědět, zda mám nárok na řádnou dovolenou i u druhého dítěte.

odpověď - JUDr. Marcela Smutná, Wolters Kluwer ČR, a. s.

NÁROK NA SIROTČÍ DŮCHOD PŘI STUDIU 2.VYSOKÉ ŠKOLY

DOTAZ Z PORADNY - Jsem studentka vysoké školy a své studium ukončuji k 30. 6. 2010, mám zájem studovat 2. vysokou školu. Dosud pobírám sirotčí důchod a chtěla jsem se tedy zeptat, zda-li ho budu pobírat i nadále (tj. červenec, srpen), pokud budu přijata na novou vysokou školu. (Můj věk je 24 let.)

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

NÁROK NA TŘÍLETOU VARIANTU RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU A PORODNÉ

DOTAZ Z PORADNY - Chtěla bych tříletou variantu rodičovského příspěvku, ale asi se nevejdu do lhůty 180 dní, jak to řešit?

odpověď - JUDr. Eva Janečková, Wolters Kluwer, a. s.

NÁROK NA VÍCE DOVOLENÉ PO MATEŘSKÉ JAKO OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI

DOTAZ Z PORADNY - Dne 1. 6. mi končí mateřská dovolená (nástup 18. 11. – 1. 6.) a přecházím na rodičovskou dovolenou. U zaměstnavatele jsem si zažádala o čerpání řádné dovolené za rok 2008 a 2009 a zároveň jsem nahlásila nástup na rodičovskou dovolenou od 2. 6. 2009. Toto je moje druhá mateřská dovolená a navazovala na první mateřskou dovolenou. Mezitím zaměstnavatel (změna majitele) zvýšil řádnou dovolenou o dodatkovou ve výši pěti dní, takže dnes mají zaměstnanci celkem 25 dní řádné dovolené. Mně ale bylo sděleno, že mám nárok na 20 dní za rok 2009. Chtěla bych se zeptat, jestli si můžu nárokovat jako ostatní zaměstnanci novou výši řádné dovolené nebo na ni ze zákona nemám nárok?

odpověď - JUDr. Eva Dandová, Wolters Kluwer ČR, a. s.

NÁROK NA VÝPLATU PPM PO ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

DOTAZ Z PORADNY - K 30.9.2008 jsem skončila pracovní poměr (výpovědí zaměstnance, § 51), v té době jsem již byla těhotná, což jsem oznámila zaměstnavateli. K dnešnímu dni, tj. 6.10. jsem registrována u příslušného úřadu práce. Zaměstnaná jsem byla v minulých 6ti letech nepřetržitě. Prosím o potvrzení skutečnosti, zda se na mě vztahuje 6ti měsíční ochr. lhůta. Termín porodu mám stanoven na 20.3.2009.

odpověď - kolektiv autorů ČSSZ

NÁROK OTCE NA VOLNO KOLEM PORODU PARTNERKY

DOTAZ Z PORADNY - Mám přítelkyni. Nejsme sezdáni a je v jiném stavu. Jsme již po termínu a ona je "nemohoucí". Opravdu nemůže sama do sklepa jít zatopit, sama nepověsí a ani nevypere. K tomu má 12letou dceru z předchozího vztahu a ta se také sama o domácnost nepostará. Proto bych rád věděl, jestli mám nárok na nějaké volno, byť neplacené, abych se mohl o obě postarat. Žena má brzy nástup do porodnice a dceru nemohu nechat samotnou doma.

odpověď - JUDr. František Muška, Wolters Kluwer, a. s.

NÁROK OTCE NA VOLNO PO PORODU, OŠETŘOVNÉ

DOTAZ Z PORADNY - Žijeme s přítelem ve společné domácnosti, máme již spolu čtyřletého syna a čekáme druhé, nejsme manželé. Má jako otec mých dětí nárok být se mnou doma 14 dní po porodu a pobírat náhradu mzdy? Za jakých podmínek?

odpověď - MPSV, JUDr. Romana Lužná
Zobrazeno 376 - 390 z 1116
Radek_banga_-_v_prodeji_250x250
Aperio_linka_pro_mamy_a_taty

POTŘEBUJE VAŠE DÍTĚ NEBO (SKORO) DOSPĚLÁK (10 - 26 LET) TROCHU NAKOPNOUT?

Samozřejmě to myslíme v dobrém :-) Nemá moc kamarády? Navazuje hůř vztahy? Těžko vychází s okolím? Je pořád na mobilu nebo pc? Škola je problém? Nechce se mu do práce? Něčím se trápí, něco se mu nedaří, nezvládá? V něčem lítá? Přemýšlíte co s ním, jak mu pomoct? Darujte mu vstupenku na KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! ON-LINE (s RADKEM BANGOU). Mimořádná možnost již tuto sobotu od 16.00 hod.

Dětské hodinky s GPS zajistí neustálý rodičovský dohled

Chcete mít přehled o svých dětech, ale současně je nechcete ztrapňovat před kamarády častými telefonáty nebo SMS zprávami? Jste jako na trní, když přijdou domů až o hodinu později, než bylo původně domluveno – a vymlouvají se, že se vybila baterie mobilu nebo že zvonění nebylo slyšet dost hlasitě? Přesně pro vás je tu efektivní řešení, které bude děti bavit a nabídne i pestrou paletu doplňkových funkcí. O co tedy přesně jde?

JUDr. ROMANA LUŽNÁ - ADVOKÁTKA

Poskytuje právní poradenství zejména v oblasti NEMOVITOSTÍ (převody bytů, domů, pozemků, zřizování věcných břemen, zástavních práv, řešení podílového spoluvlastnictví atd.) a RODINNÉHO PRÁVA (rozvodové řízení, úprava péče o nezletilé děti, úprava vyživovací povinnosti, vymáhání dlužného výživného, spory o určení otcovství).

CHYTRÝ TELEFON PRO CHYTRÉ DĚTI. JAK VYBRAT MOBIL PRO DÍTĚ NEJEN ZA VYSVĚDČENÍ?

Dnes bychom asi těžko našli dítě, které nechce mobil. Pokud tedy hledáte praktický a užitečný dárek, který udělá dítěti i radost, nový telefon je určitě dobrá volba. Jaký mobil ale vybrat? Inspirujte se tipy na telefony pro děti každého věku. Všechny uvedené modely jsou aktuálně dostupné v síti prodejen Mobil Pohotovost. Můžete tu nejen koupit nový mobil, ale i prodat starý, takže docílíte unikátní ceny.

Kde dělají zájemci o půjčky chybu? To vám vysvětlí Petr z portálu Bezvamoney.cz

Mnoho finančních problémů si dlužníci způsobí sami tím, že si půjčují bez rozmyslu. Další komplikací je nízká finanční gramotnost a nedostatečné využívání informačních článků specializujících se na oblast půjček. Nejenom tyto informace, ale i další důležité souvislosti vám prozradí Petr z Bezvamoney.cz.

Předsevzetí pro nový rok? Pojďme jíst zdravě, pojďme jíst BIO!

„Nepřejídat se, a když už si zahřešit, tak něčím opravdu kvalitním.“ Poznáváte se v tomto novoročním předsevzetí? Začněte nový rok zdravě a dejte si záležet na tom, co vy i vaše rodina jíte.

Jak zvládnout náročnou péči o seniora?

Přesvědčení, že senioři, kteří se o sebe nejsou schopni naplno sami postarat, patří do ústavů, je už naštěstí na ústupu. Příbuzní se snaží stále více, aby staří lidé mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí. Toto rozhodnutí s sebou však nese spoustu překážek.

SPÁNEK TEENAGERŮ

Spánkem stráví každý z nás asi 24 let, což odpovídá zhruba třetině našeho života. Kvalitní a dostatečný spánek tvoří nezbytnou podmínku zdraví, a to jak fyzického, tak duševního. Ovlivňuje funkci mozku i hladinu hormonů, které se podílí na chuti k jídlu a soustředění, snižuje pravděpodobnost depresí i sebevražedných sklonů. Dospělý člověk potřebuje v průměru osm hodin, u dětí a teenagerů však regenerace trvá delší dobu.

Padání vlasů a vlivy, které ho mohou způsobit

Po každém umytí vlasů vám jich vypadnou cca tři stovky. Zdá se vám to mnoho? Není potřeba se zneklidňovat – zdravý člověk má na hlavě kolem sto tisíc vlasů! Co ale dělat, pokud zjistíte, že vám vlasy ubývají rychlejším tempem než by měly?

STAN PRO DOVOLENOU S DÍTĚTEM? COLEMAN® Blackout Bedroom®

Jezdíte běžně na dovolenou pod stan a nejste si jisti, jestli to zvládnete i s dítětem? Rozhodli jste se nově zažít trochu dobrodružství, vyrazit s nejmladším členem rodiny někam do kempu a hledáte vhodný model stanu? Otestovali jsme ho za vás. Stany COLEMAN® Blackout Bedroom® na rodiny s dětmi myslí.

VÍTE, CO MŮŽETE UDĚLAT PRO BEZPEČÍ DĚTÍ NA INTERNETU?

Děti používají digitální technologie a internet čím dál častěji už od útlého věku. V České republice v současnosti téměř každé dítě od určitého věku používá zařízení, které je připojeno k internetu. Rodiče se tak musí vypořádat s novými situacemi, které spadají do takzvaného „digitálního rodičovství“. Rodiče by měli zvážit, jaká pozitiva a negativa s sebou přináší digitální zařízení v rukou dětí, především pak kolik času s nimi mají trávit, jak je kontrolovat a jak zajistit jejich internetovou bezpečnost.

JAKÁ JE ZDRAVÁ ŽIDLE PRO ŠKOLÁKA?

Dotaz: V současnosti zařizujeme dětský pokojík. Starší dceři bude sedm let, a tak bychom jí rádi pořídili vhodné sezení, kde si bude psát úkoly, malovat si a věnovat se dalším činnostem. Můžete nám poradit, kde bychom sehnali pracovní židli, která jí zajistí zdravé sezení a zároveň s ní nějaký ten rok poroste? Ludmila Márová, Jihlava

JAK UPÉCT MAKRONKY?

Upéct tohle výborné cukroví vůbec není lehké, a tak jsem se rozhodla absolvovat další kurz v rámci Gourmet Academy MAKRONKY S EDITOU. Kurzy s Editou Paulusovou se mi líbí čím dál víc, Edita je neskutečná profesionálka a zároveň se vůbec nestydí přiznat, že někdy něco zkrátka nevyjde i jí. Makronky jsou totiž zapeklitým dezertem i pro zkušené cukrářky. Konečný výsledek může ovlivnit takřka cokoli – typ mandlové mouky, vajíčka, vlhkost vzduchu, místo kde makronky schnou, atd. Nám se ale povedly!

Asekol_cervene_k_200x600px__03
V děloze světa, Markéta Kotková - malířka intuitivních obrazů, tel.: 724 341 359